Contactless, mindless

Un nene explica de zor la radio cât de min­unată este tehnolo­gia asta con­tact­less pen­tru car­duri, cum plătești ușor, ca un fulg în zbor. Scuzați ver­si­fi­carea facilă. Apropii car­dul și pac! ai plătit. Min­unat, mi-am zis în sinea mea. El parcă mi‑a auzit gân­durile și a con­tin­uat explicând că expe­riența care ne place de fapt nu e aia a plății, ci aia a cumpărat­u­lui. Adică e mișto să cumperi, nu să plătești. Oops! Cred că nu tre­buia să zică asta. Pen­tru că mie atunci mi s‑a aprins un beculeț.

Care va să zică hai să facem expe­riența plății cât mai scurtă, mai neob­serv­abilă. De ce? Asta e prob­lema esențială a retail-ului de azi, se împot­mo­lesc cumpără­torii în cozile de la case? Sigur că nu.

Nu știu cum vi se pare vouă, dar mie unul când scot portofelul și încep să dau bani din el, când văd cum tot scad banc­notele, parcă mă apucă un soi de remuș­care și încep să mă pon­derez din a cumpăra fără sens, doar de dragul plăcerii pos­esiei mate­ri­ale. Există neîn­doiel­nic un pro­ces rațional care se declanșează când vezi cum scade suma pe care o deții, aruncând bani în dreapta și în stânga. Pen­tru că atunci când manip­ulezi numerar atenția mi se con­cen­trează spre sold, spre cât mai rămâne.

Când plătești cu car­dul tre­aba e mult mai evazivă. Știi, deși nu întot­deauna exact, cât mai ai în cont. Dar banii rămân totuși într‑o reprezentare abstractă, un număr cu care faci oper­ații arit­met­ice în gând. N‑ai ace­lași sen­ti­ment de teanc care scade ver­tig­i­nos. Pen­tru că atunci când plătești cu car­dul atenția ni se con­cen­trează pe preț, pe chilipirul reduc­erii, pe două la preț de una.

Și poate că mai există totuși un dram de reținere în noi. Până scoatem car­dul, ver­i­ficăm suma, apoi băgăm codul PIN, mintea mai face cal­cule. De aia tehnolo­gia con­tact­less ne ajută să uităm cu totul de plată — flu­turăm într‑o doară car­dul pe lângă POS și adio bani! Repede, sim­plu, plă­cut!

Pen­tru cine?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Andreea

    cel mai mare peri­col nu este usurinta platii — pana la urma fiecare cu auto­con­trolul sau, ci fap­tul ca prin \"con­tact­less\" te poate usura de bani si un tip in RATB care are un aparat ca ala din mag­a­zine…

  2. Andrei

    Totul e mar­ket­ing, manip­u­la­tre psi­hi­log­ică și, până la urmă, SĂ SCAPI DE BANI, ca să‑i ia alții! Cap­i­tal­ism, frate! Pen­tru bani îți vinzi și mama, iar dacă plata e cu car­dul, e și mai bine, nu-ți vin idei, regrete…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu