Un nene ex­plica de zor la ra­dio cât de mi­nu­nată este teh­no­lo­gia asta con­tac­tless pen­tru car­duri, cum plă­tești ușor, ca un fulg în zbor. Scu­zați ver­si­fi­ca­rea fa­cilă. Apro­pii car­dul și pac! ai plătit. Mi­nu­nat, mi-am zis în si­nea mea. El parcă mi‑a au­zit gân­du­rile și a con­ti­nuat ex­pli­când că ex­pe­riența care ne place de fapt nu e aia a plă­ții, ci aia a cum­pă­ra­tu­lui. Adică e mișto să cum­peri, nu să plă­tești. Oops! Cred că nu tre­buia să zică asta. Pen­tru că mie atunci mi s‑a aprins un beculeț.

Care va să zică hai să fa­cem ex­pe­riența plă­ții cât mai scurtă, mai ne­ob­ser­va­bilă. De ce? Asta e pro­blema esen­ți­ală a re­tail-ului de azi, se îm­pot­mo­lesc cum­pă­ră­to­rii în co­zile de la case? Si­gur că nu.

Nu știu cum vi se pare vouă, dar mie unul când scot por­to­fe­lul și în­cep să dau bani din el, când văd cum tot scad banc­no­tele, parcă mă apucă un soi de re­mu­ș­care și în­cep să mă pon­de­rez din a cum­păra fără sens, doar de dra­gul plă­ce­rii po­se­siei ma­te­ri­ale. Există ne­în­do­iel­nic un pro­ces ra­țio­nal care se de­clan­șează când vezi cum scade suma pe care o de­ții, arun­când bani în dreapta și în stânga. Pen­tru că atunci când ma­ni­pu­lezi nu­me­rar aten­ția mi se con­cen­trează spre sold, spre cât mai rămâne.

Când plă­tești cu car­dul treaba e mult mai eva­zivă. Știi, deși nu în­tot­dea­una exact, cât mai ai în cont. Dar ba­nii rămân to­tuși într‑o re­pre­zen­tare abs­tractă, un nu­măr cu care faci ope­ra­ții arit­me­tice în gând. N‑ai ace­lași sen­ti­ment de teanc care scade ver­ti­gi­nos. Pen­tru că atunci când plă­tești cu car­dul aten­ția ni se con­cen­trează pe preț, pe chi­li­pi­rul re­du­ce­rii, pe două la preț de una.

Și poate că mai există to­tuși un dram de re­ți­nere în noi. Până scoa­tem car­dul, ve­ri­fi­căm suma, apoi bă­găm co­dul PIN, min­tea mai face cal­cule. De aia teh­no­lo­gia con­tac­tless ne ajută să ui­tăm cu to­tul de plată — flu­tu­răm într‑o doară car­dul pe lângă POS și adio bani! Re­pede, sim­plu, plăcut!

Pen­tru cine?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Andreea

    cel mai mare pe­ri­col nu este usu­rinta pla­tii — pana la urma fi­e­care cu auto­con­tro­lul sau, ci fap­tul ca prin \“con­tac­tless\” te poate usura de bani si un tip in RATB care are un apa­rat ca ala din magazine…

  2. Andrei

    To­tul e mar­ke­ting, ma­ni­pu­la­tre psi­hi­lo­gică și, până la urmă, SĂ SCAPI DE BANI, ca să‑i ia al­ții! Ca­pi­ta­lism, frate! Pen­tru bani îți vinzi și mama, iar dacă plata e cu car­dul, e și mai bine, nu-ți vin idei, regrete…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.