Crângași nu e în Europa

Zilele astea am nevoie de un cazier judi­ciar, ca să depun un dosar undeva. Și m‑am apu­cat să mă doc­u­mentez pe inter­net ce condiții intere­sante tre­buie să îndeplinesc pen­tru ca statul român să binevoiască a‑mi elib­era un ast­fel de doc­u­ment. În doi timpi și trei click-uri am aflat că tre­buie să plătesc zece lei într-un cont de la tre­zore­ria stat­u­lui, că tre­buie să com­pletez o cerere pe un for­mu­lar care se poate descărca de pe site-ul poliției și — cum alt­fel — un min­unat tim­bru fis­cal de doi lei.

Insti­tuția tim­bru­lui fis­cal este prob­a­bil unică prin Europa civ­i­lizată. Așa o tâm­pe­nie nu poate exista decât în Româ­nia, numai la noi în loc să plătești 12 lei într-un cont plătești zece și pen­tru restul de doi lei tre­buie să te duci la poștă și să te rogi la divini­tatea care patronează relați­ile tale cu admin­is­trația de stat să găsești tim­brul fer­me­cat. Care e log­ica? Nimeni nu știe să explice exact.

De alt­fel nici depunerea cazieru­lui într-un dosar adresat stat­u­lui român nu e chiar log­ică. De ce mă pune pe mine statul (printr‑o insti­tuție a sa) să demon­strez că nu am cazier înreg­is­trat aducând o hâr­tie emisă de o altă insti­tuție a sa, e o dilemă pe care nu reușesc s‑o rezolv. N‑ar fi mai sim­plu să se întrebe statul pe sine însuși, interogând o sim­plă bază de date? Aparent, asta e prea com­pli­cat.

Pen­tru că sunt un per­sonaj pre­văză­tor am prof­i­tat într‑o zi de fap­tul că tre­ceam în Flo­re­asca pe lângă o secție de poliție și am intrat să cer detalii. O duduie agent, care sălășluia într‑o gheretă clima­ti­zată la maxim 10oC, mi‑a con­fir­mat că lista de arte­facte nece­sare e exact aia care o știam. Pen­tru că voiam să plătesc taxa prin vira­ment ban­car, am întrebat‑o dacă dovada plății tipărită de pe Home­Bank este val­a­bilă ca chi­tanță, iar dum­neaei m‑a asig­u­rat că da: sun­tem în Europa, dom­nule, sigur că e val­a­bilă.

Înar­mat cu aceste min­unate infor­mații m‑am prezen­tat la altă secție de poliție, undeva în Crân­gași (aia îmi era la îndemână atunci) cu doc­u­mentele pregătite și tim­brul fis­cal achiz­iționat noro­cos de la un ofi­ciu poș­tal. O altă duduie agent a început să râdă și mi‑a pus hâr­ti­ile în brațe: păi cu chi­tanța asta fără ștampilă vreți să dovediți plata? eu de unde știu că n‑ați făcut‑o acasă, pe cal­cu­la­tor? Inutile au fost protestele mele că la o altă secție mi s‑a spus că e posi­bil, duduia a fost intran­si­gentă: duceți-vă la secția aia, să văd și eu cum vă dă cazier cu un doc­u­ment fără ștampilă. Care va să zică Europa se oprește în Flo­re­asca. Crân­gașiul o fi în Rusia?!? Mi-am înghițit nervii și am început să mă gân­desc de unde fac rost de ștampilă. ING nu are decât puține sucur­sale cu casierii, cea mai apropi­ată era pe Uver­turii. F.ck!

Ok, pe scurt am pus o ștampilă pe chi­tanță și am revenit la secția de poliție a doua zi. Duduia agent era la post și m‑a recunos­cut: ați reușit? bravo! vedeți că se poate? Asta a fost prea mult. Mi‑a sărit muș­tarul: dar nu s‑ar putea ca statul român să fie capa­bil să ver­i­fice dacă i‑au intrat zece lei în con­turile sale pro­prii? nu s‑ar putea ca dvs. să faceți o sim­plă interog­are și să aflați că v‑am plătit banii? Duduia agent a rotun­jit ochii mari, ca să fie mai impozantă în ceea ce urma să-mi spună: dom­nule, sun­tem insti­tuții diferite, noi și tre­zore­ria! Eu am ripo­stat, încăpățâ­nat: nu, ambele sun­teți statul! Duduia a izbuc­nit în râs: dom'le, noi sun­tem poliția, nu statul!

E clar. Crân­gași nu e încă în Europa. Nici poliția nu e în stat.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Tatiana

  Poate nu ar fi avut la inde­m­ana modal­i­tatea de a afla daca au intrat banii in con­tul tre­zoner­iei, poate li s‑a cerut sa nu primeasca fara stampila, exista multe posi­bil­i­tati. Nu cred ca a facut acest lucru doar pen­tru a va vedea cum umblati dintr-un loc in altul pen­tru a va rezolva prob­lema.

  • Sorin Sfirlogea

   Mda, așa e. Asta e exact ati­tudinea și modul de gândire care fac să se per­petueze incom­pe­tența și biro­crația: să nu mă gân­desc la ce ar fi nor­mal și să nu încerc să schimb lucrurile, să mă prevalez de fap­tul că așa mi s‑a spus să fac. Și fac, chiar dacă e ilogic și stu­pid.

 2. Bold Bujorel

  Aleea Cov­asna 4

 3. Serban

  Am impre­sia ca func­tionarii stat­u­lui se dis­treaza nes­pus dupa ce pleaca oamenii.
  "- Auzi fata ce zicea asta cica vroia sa plateasca online… Hihi.
  — Fata, ala o fi zis ca sun­tem insti­tu­tie pri­vata. Pai nu ne dadeau fata astia afara pe 90% din­tre noi daca eram? Cine platea un om doar sa ceara un dosar cu sina si sa il dea mai departe la colega din dreapta?"

  Pe mine ma amuza naiv­i­tatea oame­nilor care uita ca sunt inca in Roma­nia. Sin­cer mai de necon­ceput mi se pare ca a reusit sa existe ghiseul.ro decat ca tre­buie stampila pe un print de Home­bank. Mai tineti minte cand tre­buia sa trim­iti o copie a dovezii de plata a amen­zii la poli­tie? Dupa ce a mai tre­buit sa platesc amenda inca odata mi-am ream­intit unde trai­esc.

 4. ioan_v

  dacă-ți spui că la Oradea egzistă automat careț ia taxa la biroul "cazier judi­ciar"?!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu