Cum ne‐am pierdut cu Firea

Ceea ce tre­buia să se întâm­ple, s‐a întâm­plat. Madam Firea, țața per­fectă, va fi pri­mar al Bucu­rești­u­lui pen­tru urmă­to­rii patru ani. Cel puțin. Pen­tru că eu vă pre­zic încă de pe acum că ea are pla­nuri mari și o să stea mai mult pe‐acolo. Metoda va fi sim­plă, adică exact aia apli­cată de Pie­done: panse­luțe, dino­za­uri de car­ton, pal­mi­eri, fân­tâni cu lumi­nițe mov. Pen­sio­na­rul bucu­reș­tean, mare iubi­tor de kit­sch, se va impre­siona pro­fund și va vota cu două mâini minu­nea de pri­mă­reasă cu care i‐a bla­go­slo­vit pro­nia cerească, prin mij­lo­ci­rea pre­a­cin­sti­tu­lui brâu al Mai­cii Dom­nu­lui, adus în scop de pupă­ciune de către – cine cre­deți? – nimeni alta decât unica, ine­ga­la­bila și extra­or­di­nara madam Firea.

Fac o mică paran­teză ca să vă rog să mă lămu­riți: de ce brâul adus de preacu®vioasa Firea este pre­a­cin­stit? Există și unul care nu e chiar așa de cin­stit? Și de ce un brâu tre­buie pupat? Stă sfin­țe­nia cuiva într‐o cârpă cu care s‐a înfă­șu­rat la un moment dat? Sfin­țe­nia asta e un fel de transpi­ra­ție care trece în boarfe? Am putea pupa și pre­a­cin­sti­tele boarfe ale cus­crei Mai­cii Dom­nu­lui? Întreb și eu, ca să mă dumi­resc.

Să reve­nim, însă. Cum a ajuns madam Firea pri­mar? Foarte sim­plu. Pri­viți harta de mai jos. Obser­vați pe ea culo­rile – cu cât culoa­rea e mai închisă, cu atât par­ti­ci­pa­rea la vot e mai mare. Har­ghita și Cova­sna ies din dis­cu­ție, acolo nu are rost să se pre­zinte la vot decât o sin­gură per­soană, pre­zența masivă la vot nu schimbă nimic. Ungu­rii votează UDMR și asta‐i tot, nu con­tează că vin la urne 10% sau 90%. Sibiul e căzut în admi­ra­ția lui Iohan­nis, pro­ba­bil că acolo va ieși urma­șul desem­nat de el.

Dar pri­viți marile orașe: Bucu­rești, Cluj, Timi­șoara, Iași. Pre­zența la vot e foarte slabă. Expli­ca­ția e sim­plă: acolo sunt oameni cu ceva mai mulți bani. Acești oameni sunt în gene­ral foarte proști. Și de aceea nu se duc la vot. Teo­ria lor e că pe ei nu‐i afec­tează poli­tica. Viața lor nu are de a face cu poli­ti­cie­nii și cu par­ti­dele, ei sunt dea­su­pra aces­tor mize­rii pen­tru că au bani și cred, în pros­tia lor, că banii îi pot apăra de rele. Cum? Cum­pă­rând ches­tii. Care le dau încre­dere că sunt feri­ciți. Iar ora­șul cade pe mâi­nile cui s‐o întâm­pla.

La Cluj au nime­rit mai bine. La Bucu­rești însă s‐au pier­dut cu Firea. Dar ei, oame­nii cla­sei de mij­loc, con­su­ma­to­rii per­fecți, se cred intan­gi­bili. Lor nu le pasă cine e pri­mar, sunt dea­su­pra aces­tor mize­rii poli­tice. Și între timp își tră­iesc vie­țile mărunte și triste într‐un oraș de căcat, visând la city‐break‐uri petre­cute în capi­tale occi­den­tale, la sho­pping.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. daniel

    Cei ce ar putea schimba lucru­rile sunt dez­bi­nati sau, alt­fel spus, nu inte­leg sa se spri­jine unii pe altii pana in panzele albe, sa nu se des­cu­ra­jeze, sa lupte, sa mearga la vot, sa se implice, sa cri­tice, sa renunte la con­for­tul mize­ra­bil des­pre care tu bine vor­besti. Si mai sunt tine­rii, multi din­tre ei, nu toti, nu nea­pa­rat cor­po­ra­tisti, carora li se rupe. Si uite asa, cu mili­ti­eni, secu­risti, fosti acti­visti de par­tid pen­sio­nari, cu babe si mosn­egi prosti (ca cei des­tepti fac front comun cu tine­rii aceia carora li se rupe), a cas­ti­gat Firea. Nimeni nu a dorit sa lupte "impo­triva firii". Ba mai mult, acest par­tid PNL, eti­che­tat de CTP, pe buna drep­tate, drept un par­tid peni­bil, a facut tot ce a putut sa se sinu­cida si sa des­chida drum pena­li­lor si ţaţe­lor. Va spune asta un om care crede in valo­rile libe­rale si chiar a incer­cat si incearca in con­ti­nu­are sa le pro­mo­veze printr‐un anga­ja­ment ofi­ci­a­li­zat. Am spus si o repet si acum, fara sa ma feresc: cu oameni ca cei ce con­duc acum PNL, rupti de rea­li­tate sau rau inten­tio­nati, fara o echipa forte, care "sa stie sa faca si poli­tica dar si ordine in aceasta ames­te­ca­tura de inte­rese din par­tid, se va alege pra­ful.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu