Adevărata miză a câștigării Bucureștiului

Dacă vă uitați pe harta rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor locale nu se poate să nu vă izbească fap­tul că Bucu­reștiul se află în mij­lo­cul unui ocean de pese­dism. De jur împre­jur aproape toate jude­țele din Mun­te­nia și Mol­dova sunt roșii ca focul iadu­lui, ici și colo mai vezi câteva pete de altă culoare, semn al vic­to­ri­i­lor cir­cum­stan­ți­ale ale PNL sau UDMR. Situ­a­ția asta nu e nouă, dar de mulți ani Bucu­reștiul a rezis­tat aces­tui ase­diu poli­tic și a con­tra­ba­lan­sat puțin inva­zia pese­distă, înter­pu­nând între țară și pala­tul Vic­to­ria pre­fe­rin­țele sale de dreapta.

Veți spune că nici dreapta poli­tică nu e mai brează din punct de vedere al corup­ției prin com­pa­ra­ție cu PSD. E ade­vă­rat, nu e. Însă există ceva ce separă esen­țial cele două mari par­tide de azi: PSD se ocupă meto­dic și insis­tent de insta­la­rea corup­ției ca poli­tică de stat. De furat au furat și unii și alții, de min­țit mint și unii și alții, dar per­se­ve­rența și îndrăz­ne­ala de a înco­voia legile sta­tu­lui în așa fel încât să li se per­mită să fure și să mintă legal nu le găsim ca doc­trină de par­tid decât la PSD.

Ca să pri­cepi sub­ti­li­tă­țile legi­sla­tive ale mane­vre­lor PSD îți tre­buie o anu­mită cul­tură poli­tică. Ori asta nu se prea regă­sește la mulți din­tre con­ce­tă­țe­nii noș­tri. Când tră­iești la sat sau în urbile mici ale pro­vin­ciei, ai alte pre­o­cu­pări decât ana­liza impli­ca­ți­i­lor poli­tice ale unor ini­ția­tive par­la­men­tare. Vezi doar că DNA‐ul ares­tează poli­ti­cieni, că poli­ti­cie­nii spun că‐s nevi­no­vați și vic­time ale per­se­cu­ției adver­sa­ri­lor poli­tici și din toată con­fu­zia asta tragi con­clu­zia că ești prea mic și prea departe ca să faci ceva, așa că îi dai la dracu' pe toți și te duci să votezi pe ăla care ți‐a pus panse­luțe pe stradă, pen­tru că e sin­gu­rul bene­fi­ciu pal­pa­bil pe care l‐ai pri­mit vreo­dată de la cir­cul ăsta numit poli­tică.

Toc­mai de aia e impor­tant Bucu­reștiul, căci acolo există un număr de oameni care sunt mult mai atenți la mane­vrele poli­ti­cie­ni­lor și care, cu inter­mi­tențe și cu des­tul de multă len­toare, ies în stradă să sanc­țio­neze dera­pa­jele lor gro­so­lane. Dacă cineva poate să dea jos guver­nul sau să pro­voace anti­ci­pate, acela nu e nea Ion din comuna nu‐știu‐care, ci cei care sunt în Bucu­rești. De la ei vine peri­co­lul pro­tes­tu­lui de stradă.

Iar vic­to­ria madamei Firea la Bucu­rești toc­mai asta înseamnă pen­tru PSD: că majo­ri­ta­tea aia care le stă­tea de obi­cei împo­trivă a deve­nit mino­ri­tate. Că acum e momen­tul să acțio­neze cu tupeu, pen­tru că e mai puțin pro­ba­bil să pro­tes­teze cineva. Acum pot fi luate legile de păr și trân­tite de pământ pen­tru a‐i scăpa de puș­că­rie pe infrac­to­rii par­ti­du­lui, pen­tru că strada va fi tăcută. Iar până la cel mai apro­piat fief al drep­tei e cale foarte lungă. Cine să‐i con­treze? Infrac­tori din toate par­ti­dele, uniți‐vă! Acum e momen­tul!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. daniel

  Eu nu cred ca Bucu­res­te­nii pot fi mani­pu­lati atat de usor, dom­nule Ghe­or­ghe Roman. In schimb, ce este abso­lut evi­dent, PNL a cal­cat in stra­chini. Si in aceasta con­junc­tura, unii au cre­zut ca Nicu­sor este sal­va­rea. Cei mai multi nu au votat. O sa va sur­prinda pare­rea mea dar eu cred ca bine au facut. Numai o neno­ro­cire ca PSD poate da spe­ranta unui nou ince­put pen­tru dreapta. Din pacate va trece din nou un timp, un timp iro­sit…

 2. Gheorghe Roman

  Bucu­res­te­nii au fost cras mani­pu­lati ! Nicu­sor au votat psd au pri­mit! Bravo nea­mule!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu