Adevărata miză a câștigării Bucureștiului

Dacă vă uitați pe harta rezul­tatelor alegerilor locale nu se poate să nu vă izbească fap­tul că Bucureștiul se află în mijlocul unui ocean de pesedism. De jur împre­jur aproape toate județele din Munte­nia și Moldova sunt roșii ca focul iadu­lui, ici și colo mai vezi câteva pete de altă culoare, semn al vic­tori­ilor cir­cum­stanțiale ale PNL sau UDMR. Situ­ația asta nu e nouă, dar de mulți ani Bucureștiul a rezi­s­tat aces­tui asediu politic și a con­tra­bal­ansat puțin invazia pesedistă, înter­punând între țară și palatul Vic­to­ria prefer­ințele sale de dreapta.

Veți spune că nici dreapta politică nu e mai brează din punct de vedere al corupției prin com­para­ție cu PSD. E ade­vărat, nu e. Însă există ceva ce sep­ară esențial cele două mari par­tide de azi: PSD se ocupă metodic și insis­tent de insta­larea corupției ca politică de stat. De furat au furat și unii și alții, de mințit mint și unii și alții, dar per­se­v­erența și îndrăzneala de a încov­oia legile stat­u­lui în așa fel încât să li se per­mită să fure și să mintă legal nu le găsim ca doc­trină de par­tid decât la PSD.

Ca să pri­cepi sub­til­itățile leg­isla­tive ale manevrelor PSD îți tre­buie o anu­mită cul­tură politică. Ori asta nu se prea regăsește la mulți din­tre con­cetățenii noștri. Când trăiești la sat sau în urbile mici ale provin­ciei, ai alte pre­ocupări decât anal­iza impli­cați­ilor politice ale unor iniția­tive par­la­mentare. Vezi doar că DNA-ul arestează politi­cieni, că politi­cienii spun că‑s nevi­no­vați și vic­time ale per­se­cuției adver­sar­ilor politici și din toată con­fuzia asta tragi con­cluzia că ești prea mic și prea departe ca să faci ceva, așa că îi dai la dracu' pe toți și te duci să votezi pe ăla care ți‑a pus panseluțe pe stradă, pen­tru că e sin­gu­rul ben­efi­ciu pal­pa­bil pe care l‑ai primit vre­o­dată de la cir­cul ăsta numit politică.

Toc­mai de aia e impor­tant Bucureștiul, căci acolo există un număr de oameni care sunt mult mai atenți la manevrele politi­cie­nilor și care, cu inter­mitențe și cu destul de multă lentoare, ies în stradă să sancționeze der­a­pa­jele lor grosolane. Dacă cineva poate să dea jos guver­nul sau să provoace antic­i­pate, acela nu e nea Ion din comuna nu-știu-care, ci cei care sunt în București. De la ei vine peri­colul protes­tu­lui de stradă.

Iar vic­to­ria madamei Firea la București toc­mai asta înseamnă pen­tru PSD: că majori­tatea aia care le stătea de obi­cei împotrivă a devenit minori­tate. Că acum e momen­tul să acționeze cu tupeu, pen­tru că e mai puțin prob­a­bil să protesteze cineva. Acum pot fi luate legile de păr și trân­tite de pământ pen­tru a‑i scăpa de pușcărie pe infrac­torii par­tidu­lui, pen­tru că strada va fi tăcută. Iar până la cel mai apropiat fief al dreptei e cale foarte lungă. Cine să‑i con­treze? Infrac­tori din toate par­tidele, uniți-vă! Acum e momen­tul!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. daniel

    Eu nu cred ca Bucurestenii pot fi manip­u­lati atat de usor, dom­nule Ghe­o­rghe Roman. In schimb, ce este abso­lut evi­dent, PNL a cal­cat in stra­chini. Si in aceasta con­junc­tura, unii au crezut ca Nicu­sor este sal­varea. Cei mai multi nu au votat. O sa va sur­prinda par­erea mea dar eu cred ca bine au facut. Numai o nenoro­cire ca PSD poate da sper­anta unui nou inceput pen­tru dreapta. Din pacate va trece din nou un timp, un timp irosit…

  2. Gheorghe Roman

    Bucurestenii au fost cras manip­u­lati ! Nicu­sor au votat psd au primit! Bravo nea­mule!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu