Constituția, usturoiul homosexualilor

Merg pe stradă și mă gân­desc că într‑o zi am să dau și eu peste un homo­sex­ual din ăsta care amenință familia tradițion­ală din Româ­nia. Nu știu, zău, ce am să fac în clipa aia, oscilez între dor­ința creștinească de a‑i trosni una în numele Tatălui și curi­oz­i­tatea de a afla cum pro­cedează ăștia de‑s așa de per­icu­loși. Pre­supun că au un fel de dis­poz­i­tiv spe­cial de con­ver­tit het­ero­sex­u­alii și, dacă te prind la îngh­e­suială, te ira­di­ază cu el de nu-ți mai tre­buie femei nicio­dată în viața ta. Feri, Doamne!

Pe de altă parte sunt aproape sigur că în mai bine de cin­cizeci de ani de viață oi fi dat mâna cu des­tui homo­sex­u­ali nede­clar­ați pe față (de vreo câțiva sunt chiar sigur) și uite că am scă­pat, nu mi s‑a întâm­plat nimic, nu fluier după băr­bați și nici nu‑i privesc lan­guros. Poate că m‑am năs­cut eu cu vreun anti­dot nat­ural și nu se lipește de mine, mai știi…

Din câte aud mulțime de popi s‑au plim­bat prin țară, cădel­nițând cu spor pen­tru adunarea sem­nă­turilor nece­sare schim­bării con­sti­tuției în așa fel încât să‑i oprim pe acești diavoli de homo­sex­u­ali. Tre­buie să fi fost un efort destul de mare, coor­do­nat cu pri­cepere, că nu‑i ușor să ajungi la trei mil­ioane de creș­tini și să le iei sem­nă­turile. Dar avem noroc, căci tre­aba s‑a sfârșit cu bine și acum sun­tem gata să mod­i­ficăm toate legile și să scriem în ele cu cine ne putem băga în pat ca să fim o fam­i­lie tradițion­ală și creștin orto­doxă. Eu unul sper doar să nu se exagereze cu preved­er­ile astea juridice, că riscăm să scoatem în afara legii și pe niște buni și nevi­no­vați creș­tini.

De pildă ar fi bine să pre­cizăm că o fam­i­lie tradițion­ală creșt­ină este și aia în care el vine mai mereu beat acasă și o zvântă în bătaie pe con­soartă, cu condiția ca dum­neaei să fie de sex opus și să fi făcut cununie reli­gioasă. Un alt model de fam­i­lie tradițion­ală este cea în care ea e ple­cată în Italia, iar el în Spania și copiii sunt de izbe­liște — nici asta nu e o prob­lemă dacă părinții sunt de sex opus. Mai există și mod­elul în care amân­doi beau de rup și ea naște în fiecare an un copil, deși nu prea au ce le da de mân­care — nu e prob­lemă, bine că nu sunt homo­sex­u­ali. Ca să nu mai vor­bim de mod­elul fam­i­liei tradiționale în  care amân­doi se drăcui­esc de dimineața până seara, da' stau împre­ună "de dragul copi­ilor" — tipul ăsta cică e mai răspân­dit, da' e ok, dacă sunt het­ero. Era să uit de familia tradițion­ală în care el și‑o trage cu alte per­soane (nu con­tează sexul), iar ea la fel, însă sunt desigur niște buni creș­tini ortodocși pen­tru că formează un cuplu abso­lut core­spun­ză­tor cu definiția sta­bil­ită de cărțile sfinte. Și-am mai auzit că ar exista unii domni famil­iști care se mai uită pe niște site-uri de-alea mai deșănțate, unde cică ar fi fil­mulețe cu femei care fac sex împre­ună — desigur, asta nu înseamnă că ei nu sunt niște buni creș­tini care respectă tradiția și des­cu­ra­jează homo­sex­u­al­i­tatea. Cin­ste lor!

Acuma să nu mă înțelegeți greșit: cazurile astea de mai sus sunt rare la noi. Nu bău­tura și vio­lența domes­tică, nici aban­donul copi­ilor sau lipsa de pre­ocu­pare pen­tru buna lor edu­cație sunt amenințări la adresa fam­i­liei tradiționale. Ade­văratul peri­col vine de la cohort­ele de homo­sex­u­ali care umblă rujați și cu pantofi cu toc și dis­trug famili­ile creș­tinilor români. După cum vă ziceam, nu e clar cum pro­cedează, prob­a­bil că‑s cam ca vam­pirii și vâr­co­lacii, te mușcă de gât pe neaștep­tate și pac! te-au făcut homo­sex­ual, dar toc­mai pen­tru că nu știm e bine să fim vig­ilenți.

Și ce poate fi mai nimerit decât să scriem în con­sti­tuție că familia nu poate fi for­mată decât din două per­soane de sex opus? Pen­tru că de îndată ce vom fi scris asta, toți homo­sex­u­alii din țară or să înceapă să urle de durere, pre­cum vâr­co­lacii la ved­erea ustur­oiu­lui, și-or să moară în chin­uri sau or să fugă cât îi țin picioarele către Europa, nenorocita aia care ni i‑a trimis pe cap, de nu mai putem să ne batem nevestele în lin­iște în cadrul crești­nesc al famili­ilor noas­tre tradiționale!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. daniel

    Eu cred ca intram cu povestea asta, iar si iar, in aceeasi cap­cana polit­ica miz­er­abila.
    Exista minori­tati sex­u­ale? Da. Tre­buie tratate cu tol­er­anta? Da. Si vorba lui Johan­nis, punct. De ce tre­buie s‑o tot batem in cap cu casato­ria si alte aseme­nea? E o falsa prob­lema. Cred ca majori­tatea homo­sex­u­alilor isi trai­esc viata fara a dori nea­parat sa formeze un cuplu insti­tu­tion­al­izat, asa cum, numerosi het­ero­sex­u­ali, nu-si doresc sa ofi­cial­izeze o casato­rie si trai­esc mult timp, sau toata viata, impre­una. De ce atata zgo­mot politic pen­tru casato­ria asta intre per­soane de ace­lasi sex? Poate doar pen­tru ca amer­i­canii au intrat la un moment dat in pana de idei sau exper­i­mente cu bataie lunga? Poate ar tre­bui sa ne gandim daca nu cumva casato­ria tra­di­tion­ala e per­i­mata? Si atunci putem vorbi, "pe curat", de tol­er­anta?

  2. Ungureanu Dumitru

    Deunăzi declaram că țin cu ”ursul” și după ce au tăbărât ”vână­torii vir­tu­ali”, a tre­buit să declar că țin și cu ”Scu­fița Roșie”. Am auzit că și tu ai stâr­nit ceva dez­ba­teri pe tema asta. Acum că ai deschis acest subiect, din aceeași per­spec­tivă, am zis că în acest caz nu pot să țin cu ”ursu”, dar hai să fiu măcar să fiu tol­er­ant. Creștin fiind, acum am o altă prob­lemă… Observ că cele trei mil­ioane de creș­tini sunt buni spe­cial­iști în ”iubire erotică” (Eros) și calcă în picioare tot ce ține de ”iubirea creșt­ină” (Agape). Dacă nici tol­er­ant nu poți să fi , atunci cum poți să înțelegi iubirea lui Dum­nezeu către om, către orice om, "Iudeu sau Elin, băr­bat sau femeie, drept sau nedrept, bun sau păcă­tos". Aștept ”creș­tinii vir­tu­ali”!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu