Jocul la cacealma

Liviu Drag­nea a făcut încă o greșeală dintr-un șir de erori care pare să nu se mai ter­mine. Prima a fost aceea că a cerut lui Cioloș să amâne niște măsuri de relaxare fis­cală care, legal, urmau să intre în vigoare de la 1 ian­uarie 2017, arătând tuturor că min­unatul său plan de guvernare are prob­leme majore de fez­abil­i­tate. Ceea ce deja nu mai era un secret pen­tru cei care înțe­leg măcar cât de cât con­strucția unui buget de stat.

A doua greșeală a fost că prin această cerere adresată lui Cioloș, Drag­nea își demon­strează lași­tatea, pen­tru că n‑are cura­jul să ia el însuși măsurile neplă­cute, dar nece­sare. Dacă tot te pret­inzi șmecherul șmecher­ilor, ai cura­jul să-ți sufleci mâinile, să apuci tau­rul de coarne și să dai cu el de pământ. Iar Cioloș am impre­sia că era cât pe ce să gafeze, accep­tând. În bono­mia sa de arde­lean cu bun simț, cred că primul lui impuls a fost: hai să‑l ajut, pen­tru binele țării. Cineva l‑a tras însă de mânecă și i‑a adus aminte că pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești.

A treia greșeală a fost să-și arate mușchii în fața țarii, lăsând să se înțe­leagă destul de limpede că guver­nul pe care îl instalează va fi de fapt coman­dat de el însuși, din umbră. Această aro­ganță de învingă­tor lip­sit de jude­cată a fost adresată mai ales alegă­to­rilor PSD, cărora vroia să le comu­nice că uite, în inteligența sa deosebită, Drag­nea a găsit o metodă inge­nioasă de a fi pre­mier chiar dacă legal nu are voie. Dar, voit sau nu, mesajul a comu­ni­cat ceva și către colegii săi de par­tid: nu am încredere să lucrez cu voi, așa că voi numi pe cineva care va fi mar­i­oneta mea totală.

A patra greșeală a fost că, prin nom­i­nalizarea unei per­soane de etnie și religie diferite față de majori­tatea românilor, Drag­nea a anu­lat pe viitor posi­bil­i­tatea PSD de a mai avea un dis­curs națion­al­ist de genul "nu vrem străini care să ne con­ducă". De dragul sat­is­fac­erii pro­pri­u­lui său orgoliu, a afec­tat serios una din armele elec­torale ale PSD (incorectă, dar efi­cientă, după cum s‑a văzut).

A cincea greșeală a fost că nu a luat în con­sid­er­are pro­filul per­soanei nom­i­nal­izate din toate per­spec­tivele nece­sare. Ar fi fost destul de sim­plu să real­izeze că Sevil Shhaideh, mări­tată cu un sirian care este legat destul de strâns de regimul dic­ta­to­r­ial de la Dam­asc și cu cum­nați pare-se destul de activi în susținerea președ­in­telui Bashar al-Assad, nu este o per­soană pe care să ți‑o dorești în frun­tea guver­nu­lui, cu acces la infor­mații despre secu­ri­tatea țării și cu o imag­ine proastă (din start) în ochii ali­aților noștri strate­gici. Aseme­nea lipsă de rațion­al­i­tate îl plasează pe Drag­nea direct în cat­e­go­ria baronilor de județ, a găi­nar­ilor hul­pavi care n‑au anver­gura nece­sară rolu­lui de con­ducă­tor al țării.

A șasea greșeală derivă automat din a cincea. Pen­tru că acum, după refuzul prop­unerii, Drag­nea va tre­bui să se întoarcă spre colegii săi de par­tid și să caute susținere. Iar asta va demon­stra în fața tuturor că forța șefu­lui pesedist nu e chiar așa de mare. Că este loc de spec­u­lații în jurul ero­r­ilor pe care le face. Ceea ce, în PSD, poate fi fatal pe ter­men mediu și lung.

Iar a șaptea greșeală este în des­fășu­rare. În loc să dea dovadă de matu­ri­tate și să încerce să salveze ce se mai poate salva, Drag­nea con­tinuă aro­ganțele și îl provoacă pe Iohan­nis să explice de ce a refuzat prop­unerea PSD, amenințând cu sus­pendarea. Ceea ce îl va expune și mai rău pe Drag­nea în fața întregii țări ca un ins care nu pri­cepe nimic din ceea ce se numește "polit­ica mare". Povestea asta cu cam­pa­nia securistă și cu fap­tul că toată lumea se opune min­unatu­lui pro­gram de guvernare al PSD începe să se răsu­fle și foarte curând dom­nul Drag­nea se va trezi în față cu un fel de ciorbă reîncălz­ită a la Ponta. Pen­tru că eșecul de a pune în prac­tică niște promi­si­uni, pe care le tot trâm­bițezi ca fiind imi­nente și mirobolante, e cu atât mai sever cu cât zarva pe care ai făcut‑o e mai mare. Drag­nea își sapă pro­pria groapă de pe acum.

Cu fiecare eroare, Drag­nea crește miza jocu­lui tot mai mult. E ca la o masă de poker unde un jucă­tor pluse­ază neb­unește la cacealma, pe sis­temul totul sau nimic. Și poate că e surex­ci­tant să par­ticipi la un ast­fel de joc, dar cu fiecare creștere a mizei, înălțimea de la care se va prăbuși per­dan­tul e și ea tot mai mare. Drag­nea și‑a pus în joc toată rep­utația politică. Iar dacă pierde, ceea ce mi se pare destul de evi­dent, pierde în primul rând supre­mația în pro­priul par­tid. Pe undeva prin ungherele sedi­ilor PSD, prob­a­bil se ascut cuțite. Deja.

UPDATE 5 FEB 2017:

Caceal­maua lui Drag­nea se prăbușește. Româ­nia l‑a privit în ochi și i‑a zis: all in, hai să vedem cărțile. Și Drag­nea a pier­dut.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Mioara Ungureanu

  NU A FACUT NICI O GRESEALA E HOT SI MINCINOS DIN NASTERE A LUAT VOTUL PROSTILOR ADIO PROMISIUNI

 2. Carmen Craciun

  FIECARE PASARE , PE LIMBA EI , PIERE !

 3. Ben Ben

  Johan­nis sa ne lase sa se duca !!!!pa !!pa !!!

 4. Teodor Costescu

  Drag­nea ,e prea plin de sine,saracul ,una la manas-apoi incon­stient ca poporul se va satura sa fie con­dus de unii straini de real­i­tatile romanesti

 5. Petre Angelescu

  Slugi ale unui domn care pe zi ce trece ma convinge ca e urmas al Grupu­lui Etnic Ger­man.

 6. Claudiu Moldovan

  PNL, PMP,USR, nu va mai avea incred­erea poporu­lui in urmatori10 ani

 7. Gheorghe Butean

  Gre­seala e ca s‑au cisti­gat alegerile de "stinga", impotriva dor­in­tei Europei si nu numai.…

 8. Mihai Dranca

  va-au scos de la naf­talina ???ce ingri­jo­rati sun­teti de PSD de ce oare nu aveti unde suge si daca vreti la supt tre­buie sa‑i den­i­grati pe toti aceste metode sunt rasu­flate poate ser­vici­ile desc­opera altceva mai sofisti­cat ca tot ii pla­tim noi nu??/

 9. Petru Paul Stan

  Aceiași securiști și lingăi care l‑au susținut pe Băs­escu în 2009, când a refuzat să‑l desem­neze pre­mier pe Iohan­nis, îl susțin acum pe Iohan­nis, când refuză să o desem­neze pre­mier pe Shhaideh.
  În 2009, Băs­escu refuza să‑l numească pe Iohan­nis pre­mier deși acesta era susținut de majori­tatea par­la­mane­tară. În spatele lui Băs­escu erau tot Coldea și Kovesi, cei care îl ghi­donează acum pe Iohan­nis. Și lingăii erau aceeași: Pora, Tăpălagă, Car­tianu, Tur­turică, Ciocăzanu, Bot îl lău­dau în 2009 pe Băs­escu că nu a pus „pre­mier de la Grivco”. Acum îl laudă pe „pre­mierul de la Grivco” că nu a pus‑o pre­mier pe Shhaideh.
  Lui Iohan­nis nu i‑au mai rămas decât securiștii și lingăii lui Băs­escu.

 10. Gogu Berlogea

  Eh…dabuli-bulibeleaua…SUS-PEN-DA-REA…

 11. Laci Szerdahelyi

  Ero­r­ile evi­dente expuse aici sunt con­secinta "betiei" put­erii. Mai adaug una, si anume descon­sid­er­area totala a func­tiei de Presed­inte si per­soana lui Johan­nis gre­seala poten­tial fatala. PSD este un par­tid mare cu multi oameni val­orosi si care pot scapa destul de usor de infrac­torul Drag­nea. Daca nu, va plati tot par­tidul !

 12. Corneliu Chelaru

  Drag­nea a facut o mare gre­seala, nu a respec­tat votul romanilor si nu i‑a dat un sut in cur javrei sas­esti care incalca toate drep­turile cons­fin­tite prin con­sti­tu­tie, in primul rand dand dovada de sovin­ism si xeno­fo­bie a incal­cat drep­turile tuturor minori­tatilor din Roma­nia ducand la dis­en­si­uni in ran­dul cetate­nilor romani, a deschis cutia Pan­dorei si dru­mul spre xeno­fo­bie, pen­tru acest lucru tre­buie sus­pendat in acest minut.

 13. Bogdan Radivoievici

  Con­sti­tuția României Rotat­ing Header Image
  Art. 85 – Numirea Guver­nu­lui
  (1) Preşed­in­tele României desem­nează un can­di­dat pen­tru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guver­nul pe baza votu­lui de încredere acor­dat de Par­la­ment.
  (2) În caz de remaniere guver­na­men­tală sau de vacanţă a pos­tu­lui, Preşed­in­tele revocă şi numeşte, la prop­unerea primului-ministru, pe unii mem­bri ai Guver­nu­lui.
  (3) Dacă prin prop­unerea de remaniere se schimbă struc­tura sau com­poz­iţia politică a Guver­nu­lui, Preşed­in­tele României va putea exercita atribuţia pre­văzută la alin­ea­tul (2) numai pe baza aprobării Par­la­men­tu­lui, acor­dată la prop­unerea primului-ministru.

 14. Elena Neagoe

  Toc­mai am citit un joc la cacealma al Jur­nalu­lui de drum!

 15. Vali Neamtu

  PSD inseamna un mare par­tid politic si care a cisti­gat alegerile par­la­mentare dar nu Drag­nea e par­tidul nu el l,a creat la pre­luat de la Ponta ca presed­inte de par­tid In acest mare par­tid este un birou politic in care se iau hotarir­ile …nu am auzit de nici o con­sultare in biroul politic in legatura cu numirea unui Prim min­istru In con­cluzie Drag­nea e cel ce taie si spinzura in PSD si cine indrazneste va fi exclus ..pai ce ne intoarcem in perioada CEAOSESCU ??? cre­deam ca PSD a dep­a­sit acel stagiu

 16. Maria Dobre

  La cât mai multe!…

 17. Dan Draghici

  Cata îngri­jo­rare!!!

 18. Goanta Radu

  Bau…Bau.….PNL_USL>>>>>tantalai care nu au stiut sa cas­tige voturi.…

  • Dinis Valentin

   Putea minti ca Drag­nea si PSD si aveau sanse sa castige!Tantalaii!Nu au facut‑o!

 19. Husar Alexandru

  O anal­iza imper­ti­nenta bazata pe min­ci­uni si teorii tembele,la cacealma jucati voi prin aseme­nea postari.

  • Petru Surubaru

   Esti prost sau prost?Stii sa citesti sau intelegi ce citesti?Asta‑i realitatea,asta se poate intam­pla!

  • Mihai Pavelescu

   Petru Surubaru …moldoveneeee..vezi ca daca te iei dupa asemenea"realitati"s‑ar pute sa te prostesti mai rau decat esti…=D =D

  • Petru Surubaru

   Mihai Pave­lescu Se vede dupa fizionomie ca esti psd-ist.Mai citeste arti­colul poate ai sa intelegi cine vrea sa con­d­uca Romania.Cum puteti prefera niste oameni care sunt condamnati,cercetati penal sau incar­cerati si totusi alesi?Ce fel de minte aveti?Ce sperati ca veti obtine de la ei?Au promis multe care nu se pot infap­tui dat fiind fap­tul ca nu sunt bani.Astia vand pielea ursu­lui din padure.Se vor impru­muta enorm ca sa puna in apli­care tot ce au promis.Asta inseamna ca voi sa traiti bine iar­ram­bur­sarea o vor suporta copiii si nepotii tai.Intelegi?Ai pri­ceput?

 20. Aurelian Ruse

  ha ha ha muriti de grija psd-ului, nu?

  • Postolache Nicolae

   Nu dom­nule Aure­lian Ruse, pen­tru ca Liviu Drag­nea nu este PSD-ul, el este doar o umbra, un fel de Basescu, dar mult mai prost, care din punct de vedere politic, ca si Ceausecu in Decem­brie '89,metaforic vorbind, este un "mort", inca viu! PSD-ul va suprave­tui si chiar va guverna, desi gafele de neam prost ale lid­eru­lui penal, au pere­cli­tat grav star­tul aces­tei guvernari!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu