Dragă Codruța și Augustin

După cum vedeți aveți o susținere pop­u­lară despre care prob­a­bil ști­ați că există, dar nu aveați idee că e așa de mare și de deter­mi­nată. Ați câștigat‑o în parte voi, prin fer­mi­tatea cu care ați insi­s­tat în lupta împotriva corupției. Ați câștigat‑o în parte prin politi­cieni, care au reușit să aducă românii la exas­per­are cu nes­fârșitele dovezi de min­ci­ună și hoție. Impor­tant e că acum o aveți și este, cu sig­u­ranță, cap­i­talul vostru cel mai de preț. Oamenii vor ieși în stradă ori de câte ori vreun guvern sau par­la­ment va încerca să pună frână justiției în Româ­nia.

Dar e impor­tant să înțelegeți că, în egală măsură, această susținere este și povara voas­tră. Tre­buie să vă ridi­cați la înălțimea aștep­tărilor și de acum înainte. Și cred că a venit momen­tul să faceți ceva în plus: să încer­cați ca încred­erea în voi să se răspân­dească către toți românii. Căci deo­cam­dată doar o parte din­tre ei cred în voi.

Veți spune că e greu, că mediul politic vă sub­minează autori­tatea, că tele­viz­iu­nile aservite unor interese vă blamează și vă dis­trug imag­inea. Da, așa e, e un mediu ostil. Dar eu am să vă răspund că e extrem de impor­tant. Pen­tru că Româ­nia are o nevoie dis­per­ată de clar­i­tate a rațion­a­men­tu­lui, de respect față de lege, de edu­cație în spir­i­tul unui stat de drept. Și nimeni altcineva nu poate preda lecția aceasta. Doar voi, prin ceea ce faceți și comu­ni­cați.

Inam­icii voștri vorbesc ade­sea despre bino­mul procurori-SRI. Și despre fap­tul că unii procurori nu sunt chiar așa de imac­u­lați cum ar vrea să pară. Că dosarele pe care le instru­men­tați sunt de natură politică și că anchetați pref­er­ențial, doar pe unii. Sunt sigur că nu asta e real­i­tatea. Dar la fel de sigur sunt că există și cazuri când anchetele și ancheta­torii nu sunt com­plet imparțiale. N‑am să pretind că știu ce tre­buie să faceți în insti­tuți­ile voas­tre ca să îmbunătățiți situ­ația, dar sper să înțelegeți că, până nu veți da semne clare că aceste subiecte sunt la fel de impor­tante ca anchetele și arestările, nu veți convinge acea majori­tate care să vă susțină fără echivoc. Iar când asta se va real­iza, când 80% din români vor fi con­vinși că avem o justiție curată și o vor susține, par­tidele politice vor tre­bui să se curețe și ele. Fără voturile unei mase manevra­bile de oameni con­fuzi și deza­măgiți, corupția nu poate rezista. Și abia atunci veți putea spune că ați reușit, când nu vom avea nevoie dis­per­ată de voi.

Vă mulțu­mim pen­tru efort. Dar vrem mai mult. Și mai bine.

Cu pri­ete­nie,
Unul din­tre români


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu