În mustul zăpezii

Uite că a tre­cut o lună de la prima ieșire pe munte de anul ăsta și abia acum mă învred­nicesc să scriu câteva cuvinte. Rușine să-mi fie! Nu demult eram mai har­nic la scris, dar în ultimul timp m‑am cam lenevit. Acum, că mi-am făcut aut­o­crit­ica, o sa iau și ceva măsuri de îndreptare. Dar să ne întoarcem la tura pe munte.

De mai multă vreme mă tot gân­deam la munții Tătaru și la o raită pe creasta lor, nu pen­tru că ar avea înălțimi spec­tac­u­loase, ci mai degrabă pen­tru că bănuiam niște priv­eliști spec­tac­u­loase spre Ciu­caș și Siriu. Așa că am dat sfoară în țară printre pri­etenii cu care ies pe munte și am pus la cale tura. Mulți am fost la început, puțini am rămas până la urmă: doar doi com­bat­anți pen­tru deschiderea sezonu­lui de anul ăsta. Pen­tru că viața e com­plexă. 🙂

Așadar împre­ună cu Alin, obiș­nu­itul meu partener de poteci mon­tane, ne-am suit în mașină într‑o min­unată dimineață de duminică și am por­nit spre valea Dra­jnei. După vreo două cea­suri de con­dus vite­jește, câteva bâjbâieli și o ten­ta­tivă nereușită de a urca cu mașina pe o uliță nămoloasă și abruptă, un sătean din Slon ne‑a lumi­nat pe unde tre­buia să mergem — la o troiță, ime­diat după ce se ter­mină asfal­tul în Slon, se face la dreapta și pe-acolo dru­mul e abor­d­abil cu orice fel de auto­tur­ism. Așa am ajuns undeva dea­supra sat­u­lui și am fi putut con­tinua încă vreo doi-trei kilo­metri, după cum aveam să con­statăm, ceea ce ar fi scur­tat binișor lungimea traseu­lui. Numai că la vre­mea aia încă nu știam ce ne așteaptă…

Am por­nit deci la deal cu entuzi­asm, pe o vreme ușor schim­bă­toare. Eu eram la prima ieșire pe munte după ce am slăbit și eram curios cum mă mișc când am 13 kg mai puțin. Drept pen­tru care l‑am cam aler­gat pe pri­etenul meu, mai degrabă nein­tenționat, pen­tru că mi se părea că am patru plămâni și șase picioare. Nici nu se poate descrie sen­za­ția de ușur­ință pe care o ai după ce ai dat jos șun­cile de pe burtă și picioare.

Traseul nu e spec­tac­u­los în nici un fel, e doar o mărșăluire în lun­gul unui drum forestier de creastă care stră­bate pășu­nile muntelui. De o parte și de alta însă peisajul este foarte fru­mos, așa cum bănuiam, mai ales după ce se trece de Vâr­ful lui Crai (1472 m) și se ivesc munții Ciu­caș și Siriu. De sub vârf am făcut un fel de plan de tură, urmărind vizual traseul dru­mu­lui până la Tabla Butii — părea departe și parcă nu, așa că am decis că mergem încă vreun ceas și pe urmă hotărâm dacă putem ajunge până la cim­i­tirul eroilor sau nu.

S‑a dovedit că am reușit, în ciuda celor 28 de kilo­metri par­curși în total în ziua aceea, datorită rit­mu­lui susținut pe care l‑am avut și a fap­tu­lui că creasta Tătaru­lui este destul de plată după ce treci de primul vârf înalt. Sin­gu­rul incon­ve­nient a fost zăpada care se topea și porți­u­nile cu noroi de pe drum. Nici nu te puteai hotărî dacă e mai bine în clisa mocir­loasă sau în zăpada apoasă care îți scu­funda fiecare pas. Așa că am avut parte alter­na­tiv de ambele, pen­tru că așa e primă­vara, în mus­tul zăpezii cum se zice.

Am prânzit rapid la Tabla Butii și am por­nit înapoi, sporovăind despre una și alta — după 20 de ani se pare ca încă n‑am epuizat toate subiectele de dis­cuție cu Alin 🙂 — și comen­tând fap­tul că traseul ăsta s‑ar preta la o tură de două zile cu bici­cletele: urcuș din Slon, apoi creasta Tătaru, vâr­ful Tătaru și coborâre spre Siriu pe la dru­mul strate­gic, până jos la Nehoiu. Cu o haltă de o noapte undeva pe la Tabla Butii. Deci cu cor­tul. Sună bine. Poate la vară. 😉

Fotografii și traseu


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Alin Vaida

  20 de ani zici?

  • Sorin Sfirlogea

   Cam așa, parcă… 🙂

  • Anonymous

   daca nu poi o poza actu­ala n‑ai sa crezi nicio­data ca au tre­cut

   • Anonymous

    comen­tar­iul er pen­tru alin. poza ta e rel­a­tiv recenta dar a lui e de peste 20 de ani…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu