Necesitatea și oportunitatea

Cine decide dacă un act admin­is­tra­tiv este nece­sar și opor­tun? Asta e una din­tre între­bările care nasc con­tro­verse zilele astea. Sen­atul a apro­bat prin vot niște mod­i­ficări leg­isla­tive care intro­duc ideea că un ales local — respec­tiv un pri­mar — nu poate fi tras la răspun­dere de alte autorități ale stat­u­lui pen­tru nece­si­tatea și opor­tu­ni­tatea decizi­ilor pe care le ia. Cu alte cuvinte, ducând lucrurile la extrem, un pri­mar poate decide să dea toți banii comu­nității pe o sta­tuie din aur ridi­cată în cen­trul local­ității fără ca vreun procuror sau alt organ de anchetă să îl poată trage la răspun­dere. Pare revoltă­tor?

Hai să mergem la extrema cealaltă. Imaginează-ți că ești pri­marul unei local­ități, ești o per­soană onestă și bine intențion­ată și — pe baza unei anal­ize de tip man­age­r­ial — decizi că e mai puțin impor­tant pen­tru comu­ni­tate să asfal­tezi niște străzi. În schimb folosești banii ca să faci o groapă de gunoi eco­log­ică. N‑ai furat nimic, n‑ai făcut groapa de gunoi cu firma unui cum­nat, ai respec­tat pro­ce­durile legale. Vine un procuror și zice că decizia ta e abuzivă, că ai detur­nat banii comu­nității și te trim­ite în jude­cată. Pare rezon­abil?

Lucrurile s‑au întors cu fun­dul în sus în Româ­nia. Aștep­tăm de la DNA și procurorii săi să ne rezolve prob­lemele de nece­si­tate și opor­tu­ni­tate. De ce? Pen­tru că nu avem, ca soci­etate, capac­i­tatea de a dis­cerne cine sunt per­soanele potriv­ite pen­tru a ne admin­is­tra local­itățile și din cauza asta ajung în frun­tea noas­tră tot felul de șar­la­tani și impos­tori. În loc să căutăm o soluție ca să nu mai alegem infrac­tori și incom­pe­tenți, vrem procurori care să‑i aresteze nu doar când fură, ci și când sunt nepri­cepuți. Cum s‑ar spune, am vrea un stat în care cetățenii sunt exon­er­ați de răspun­derea alegerilor lor, pe care o deleagă unor mag­is­trați: vedeți voi ce fac ăștia că noi nu ne-am gân­dit la nimic când i‑am ales, dar aveți grijă să nu comită prostii. Ți se pare nor­mal?

Mie nu.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu