Săraca fată bogată

Lumea întreagă e cu ochii pe cuplul prezi­dențial amer­i­can, pândind fiecare privire arun­cată pe furiș, fiecare gest necon­tro­lat, fiecare semn al gradu­lui de armonie din această căs­ni­cie. Toți vor să știe dacă "cel mai put­er­nic om al plan­etei" are sau nu difi­cultăți mat­ri­mo­ni­ale cu prima doamnă a Americii. Un subiect mai degrabă tragi-comic, aș zice.

Iar aparențele spun că viața celor doi nu e toc­mai un par­adis. Doamna Trump pare să se fer­ească une­ori de atin­ger­ile soțu­lui ei, alte­ori are gri­mase care sug­erează dis­prețul sau supărarea pro­fundă. Presa brodează povești peste aceste detalii și încet-încet se creionează imag­inea Melaniei Trump: săraca doamnă bogată, vai de capul ei cu aseme­nea mito­can de băr­bat.

Eu nu mă grăbesc să trag con­cluzia asta. Doamna Mela­nia s‑a mări­tat la 35 de ani, după o cari­eră mai mult sau mai puțin reușită de model. Ar fi imposi­bil să argu­men­tăm că era o tânără inocentă în momen­tul în care a accep­tat cer­erea în căsă­to­rie a mil­iar­daru­lui amer­i­can. Ba dim­potrivă, judecând după ceea ce se zvonește despre lumea modelling-ului, unii mai răută­cioși ar putea spune că duduia Mela­nia era la momen­tul acela tre­cută deja prin ciur și prin dâr­mon. Ceea ce înseamnă că știa destul de bine în ce se bagă atunci când a accep­tat să dev­ină doamna Trump.

Pe aceeași linie a logicii ele­mentare, îndrăz­nesc să pre­supun că Don­ald Trump n‑a devenit mito­canul per­fect abia după ce s‑a căsă­torit. Ati­tu­dinile lui mis­ogine, com­por­ta­mentele scan­daloase nu au început de curând — cineva care are răb­dare poate să descopere în arhivele inter­ne­tu­lui o gră­madă de istorii picante despre acest per­sonaj. Așadar în 2005, când s‑a însurat cu duduia Mela­nia, Trump avea deja rep­utația unui indi­vid cu maniere cel puțin con­tro­ver­sate.

Dacă punem cap la cap cele două aspecte și mai adăugăm și pe al treilea, anume că difer­ența de vârstă din­tre cei doi e destul de mărișoară — vreo 24 de ani — nu cred că ar sur­prinde pe nimeni dacă am trage con­cluzia că duduia Mela­nia s‑a mări­tat pen­tru bani. Pen­tru că nici car­ac­terul, nici aspec­tul fizic al dom­nu­lui Trump nu‑l cal­i­fi­cau ca pre­tendent cu șanse la o femeie așa de fru­moasă.

Deci, înainte de a o văita pe doamna Trump, să facem un mic efort și să ne amintim că a ales în mod conș­tient această viață. Avan­ta­jul de a fi extrem de bogat fără să muncești aproape deloc se plătește într-un fel sau altul. Și de aceea, chiar dacă faci gri­mase și ges­turi care cerșesc com­pa­si­unea pub­lică, e cam greu să te dai drept săraca fată bogată.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu