Aspiratoare de femei

Orice băr­bat din lumea asta cunoaște un ade­văr sim­plu: mași­nile scumpe sunt ade­vă­rate aspi­ra­toare de femei. Dar dacă vine vorba des­pre moti­vul pen­tru care această teo­rie func­țio­nează, tre­buie să recu­noaș­tem că încă nu s‐a ajuns la un con­sens bine fun­damen­tat din punct de vedere ști­in­ți­fic.

Unii cred că feme­ile sunt proaste și cad ușor în plasa ten­ta­ției pe care un bolid șme­cher o suge­rează. Ele ar fi, deci, niște văcuțe blegi care leșină când văd for­mele lan­gu­roase ale biju­te­riei auto, nu‐și mai pot con­trola emo­ți­ile și cad vic­time sigure feri­ci­tu­lui pro­pri­e­tar de cai‐putere. Cum s‐ar zice: punct ochit, punct lovit!

Alții își închi­puie că mașina cea scumpă își va reflecta valoa­rea asu­pra per­soa­nei pro­pri­e­ta­ru­lui, poleindu‐l ast­fel cu indu­bi­ta­bile cali­tăți. De care cali­tăți? De toate, bine­în­țe­les. Pro­pri­e­ta­rul devine inte­li­gent pre­cum dotă­rile mași­nii, fru­mos pre­cum for­mele ei, puter­nic pre­cum moto­rul. Ăia care n‐au mașină scumpă – și nici vreo șansă să aibă vreo­dată una – își închi­puie că valoa­rea mași­nii e invers pro­por­țio­nală cu potența pro­pri­e­ta­ru­lui. Niște invi­di­oși, bine­în­țe­les!

Sunt și unii care cred că feme­ile sunt real­mente pasio­nate de mașini fru­moase, că para­me­trii moto­ru­lui le excită, iar adre­na­lina vite­zei le ridică estro­ge­nul la cote ame­ți­toare. Aduse la punc­tul ăsta, când până la cli­max nu mai e decât un mili­me­tru, e de ajuns ca stă­pâ­nul boli­du­lui să le pri­vească nițel mai insis­tent și lan­gu­ros pen­tru a le declanșa cel mai memo­ra­bil orgasm de pe pla­netă. Ceea ce nu‐i de colea!

Eu am impre­sia că rea­li­ta­tea e puțin mai frustă. Duduile fac un cal­cul sim­plu: dacă idi­o­tul ăsta e în stare să dea atâ­ția bani pe o pros­tie inu­tilă care nu‐i ser­vește decât să se dea impor­tant, înseamnă că va fi dis­pus să dea cel puțin tot atâ­ția bani pe pros­ti­ile pe care le visez eu. Ia să‐l fac eu să cre­adă că mașina asta îl trans­formă în buri­cul pămân­tu­lui…Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu