Pentru iubitorii pădurilor virgine

Pen­tru că subiec­tul e foarte dezbă­tut și foarte fierbinte, pen­tru că multă lume zice că e intere­sată de soarta pădurilor vir­gine, pen­tru că am câteva cunoșt­ințe de IT pe care le-am putut pune la tre­abă și pen­tru că am fost dis­pus să sac­ri­fic o zi de muncă în folo­sul vostru, am făcut o hartă inter­ac­tivă a pădurilor vir­gine pro­puse de studiul PIN MATRA. Am vrut să vă dau posi­bil­i­tatea să vă uitați în detaliu la perime­trele respec­tive și să aveți la îndemână și cri­teri­ile prin care o pădure poate fi declarată vir­gină sau cva­sivir­gină.

Vreau să vă previn că o să aveți și deza­mă­giri. Unele perime­tre sunt în mod evi­dent altceva decât păduri vir­gine pen­tru că se văd cu ochiul liber pășu­nile și poie­nile care au luat în mare parte locul pădurii. În altele perime­tre se văd dru­murile forestiere care le tra­versează și spuneți-mi mie că există pădure care e acce­si­bilă prin drum forestier și care n‑a fost exploatată, că o mănânc. Altele au suprafața mai mică decât o pre­văd cri­teri­ile de con­sti­tuire (dacă dați clic în poligonul respec­tiv vedeți detali­ile). Deci studiul PIN MATRA e departe de a fi cel mai pre­cis instru­ment de iden­ti­fi­care a pădurilor vir­gine. Dar mai bine vă uitați sin­guri.

Două vorbe despre cri­teri­ile de iden­ti­fi­care a pădurilor vir­gine. Le găsiți ală­turi de hartă. Au fost def­i­nite de cercetă­tori români, oameni cu zeci de ani de studii și doc­u­mentare ști­inți­fică în spate. Știu (și sper să nu greșesc) numele a celor mai impor­tanți doi din­tre ei: Vic­tor Giurgiu și Ioan Sece­leanu, ambii aca­d­e­mi­cieni și doc­tori în ști­ințe sil­vice cu multe lucrări ști­inți­fice pub­li­cate. Despre aceste per­soane se pot spune multe prob­a­bil, dar în nici un caz că nu se pri­cep la cerc­etare sil­vică. Recunosc că la nivel per­sonal m‑am aflat (și prob­a­bil încă mă aflu) în deza­cord cu unele din­tre opini­ile lor în priv­ința mul­tor aspectele prac­tice ale sil­vi­cul­turii, dar când vine vorba despre cerc­etare ști­inți­fică tac și ascult. Iar dacă cineva se îndoiește de cred­i­bil­i­tatea în dome­niul ști­inței a aces­tor oameni, chiar că încep să mă tem că am luat‑o cu toții razna.

Datele provin din surse pub­lice, mai exact de la min­is­terul medi­u­lui, adică de aici. Aveți puțină răb­dare, harta nu se încarcă rapid.

Harta pădurilor pro­puse de studiul PIN MATRA


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Alin Ciula

  Poligoanele Pin Matra e bine ca le avem, dar gresim daca ne bazam doar pe aceste poligoane cand vor­bim despre paduri seculare/virgine/cvasivirgine.
  Paduri ce indeplinesc cri­teri­ile se gas­esc si in afara poligoanelor Pin-Matra, lasate la voia intam­plarii (adica pe mana ame­na­jis­tilor, care la pro­grameaza la taiere asa cum stiu ei mai bine).
  In unele zone/judete, 'spe­cial­is­tii' ce au con­tribuit la studiu n‑au catadic­sit sa se deplaseze nici macar la sedi­ile ocoalelor respec­tive sa con­sulte doc­u­mentele (ca ar fi aflat sit­u­a­tia reala), daramite pe teren.
  Asa ca in cazurile astea:
  http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-olteana
  http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-higeg
  http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurilor-virgine-din-bazinul-raului-lung

  In afara de omi­ter­ile astea de mai sus, savar­site in mod evi­dent cu rea-intentie (adica oamenii chiar n‑au vrut sa carteze paduri vir­gine si le-au bagat la gra­mada la exploatare), se mai poate sesiza o eroare de alt tip, prob­a­bil invol­un­tara (de pozi­tionare a poligonu­lui), inex­plic­a­bila dar evi­denta: pt. trupul din L‑34–105‑D (OS Mehadia/CS), se observa din avion ca poligoanele sit­u­ate peste zona antropizata cu pajisti in catunele Zoina/Topla/Studena core­spund per­fect (ca si forma, intin­dere) trupu­lui de padure sec­u­lara intacta sit­uat cu 1 km mai la E. Deci pt acest poligon, coor­do­natele sunt devi­ate cu 1 km aprox­i­ma­tiv, spre V. Deci sa nu ne miram ca avem pajisti in poligoane, in cazul asta mai bine pozi­tionam poligonul corect, unde ii e locul. Poate cineva sa faca asta intr-un intreg Min­is­ter si in dita­mai regia?

  Si aber­ati­ile astea sunt doar in zona cunos­cuta de mine. Daca le luam la puri­cat pe rand, sigur mai gasim.

  Noroc cu Google Earth, dar e trist ca din 2005 multe din padurile ce erau pe atunci nepar­curse, au ajuns surcele cu acte in reg­ula.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu