Cu norii pe frunte

Și‐a înce­put cel de de‐al șap­te­lea an al reve­ni­rii pe munte, iar prima ieșire a fost în com­pa­nia lui Bogdan, cel care mi‐a rea­min­tit în 2012 cât de mult iubesc pote­cile montane. Mul­țu­mesc, Bogdan! Unde era mai nime­rit să înce­pem acest sezon decât în Pia­tra Cra­i­u­lui?

Pen­tru cei ce umblă des pe munte nu‐s multe de spus des­pre tra­seu. De la cabana Brus­tu­ret am urcat pe dru­mul fores­tier din che­ile Brus­tu­re­tu­lui până în poiana Grind, apoi în sus spre refu­giul Grind și mai sus, la vâr­ful La Om. Nimic spe­cial aici, poate doar dobo­râ­tu­rile de vânt din par­cul națio­nal, aflate în plină exploa­tare. Pri­vite de sus, de pe pan­tele abrupte ale vâl­ce­lei Găi­nii, trun­chiu­rile de molid păreau arun­cate de o torn­adă care a tra­ver­sat fața unui ver­sant. Și dacă vă între­bați de ce tre­buie exploa­tat, ba chiar iute, e pen­tru că lem­nul de răși­noase se infes­tează rapid cu niște insecte care apoi pot ataca întreaga pădure.

Când am ajuns la refu­giul Grind mun­tele purta o cușmă de ceață densă ce părea bine trasă peste pan­tele abrupte de la 1800 de metri în sus. Cei câțiva dru­meți pe care i‐am întâl­nit păreau des­cu­ra­jați de vreme și hotă­râți să nu mai urce de vreme ce nu aveau să se bucure de pri­ve­liș­tea de sus. Bogdan și cu mine nu ne făceam ase­me­nea soco­teli, urcu­șul în sine ne era răs­plata, iar pri­ve­liș­tea avea să fie, ori ba, după cum sunt toa­nele mun­te­lui. Așa că am con­ti­nuat la deal.

Pe măsură ce urcam ar fi tre­buit să ne apro­piem de nori. Bogdan zicea că norii urcă împre­ună cu noi, însă mie nu mi se prea părea că‐i așa, roto­coa­lele albe care se răsu­ceau la baza noru­lui nu dădeau semne că se îna­lță. Și totuși urcam într‐una și tot nu ajun­geam în ceață. Abia pe la jumă­ta­tea urcu­șu­lui a deve­nit lim­pede că se înse­ni­nează dea­su­pra noas­tră și că norii doar ne‐au ferit de soare, ușurându‐ne efor­tul. Sus, pe vârf, am găsit un cer albas­tru de pri­mă­vară și în jurul nos­tru toată pano­rama Țării Bâr­sei stră­ju­ită de Bucegi și Pia­tra Mare.

Și, până la urmă, ce alt­ceva ți‐ai mai putea dori de la o zi per­fectă?

Foto­gra­fii și tra­seu


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu