Adevărul despre exploatarea pădurilor

Se vor­bește mult despre exploatarea pădurilor și despre inven­tarul forestier național zilele astea. Soci­etatea e îngri­jo­rată de cei 20 de mil­ioane de mc tăi­ați ile­gal. Unii spun că sunt erori de cal­cul sta­tis­tic. Că nu e cazul să ne îngri­jorăm. La noi nu se fură. Rom­silva ne vor­bește de doar 30.000 mc furați din pădure. Tre­buie să cre­dem pen­tru că nu are nici un interes să ne mintă, nu? Mai ales că se bazează pe raportările anga­jaților care sunt foarte exacte. Căci anga­jații nu au nici un interes să ascundă ade­vărul, prob­a­bil… Sau au?

Trecând peste acest gen de ati­tu­dine, care nu e deloc nouă în Rom­silva, să anal­izăm puțin reacția "sis­temu­lui". Adică a sil­vi­cilor. Aproape la uni­son toată floarea sil­vi­cul­turii românești, de la pro­fe­sori de fac­ul­tate până la sim­pli pădu­rari, e de acord că cifrele fur­tu­lui sunt exager­ate. Nu e nici vorbă de 20 de mil­ioane de mc. Unii totuși admit că fenomenul există. Poate 5 mil­ioane mc,  ori poate 10 mil­ioane de mc… cât s‑o fi furând în real­i­tate? Nimeni nu știe… 

Când nu vorbesc pub­lic, când sunt doar între ei, sil­vicii admit că fură. Ba chiar au și creat un mic fol­clor intern pe subiectele astea. Vă redau mai jos un frag­ment de la o petre­cere internă, un chef în stil cla­sic, cu lău­tari, mân­care și bău­tură. Iar bău­tura dezleagă lim­bile. Veți auzi o poezie care explică metoda de furt. Am anu­lat imag­inea pen­tru că intenția nu este să‑l denunț pe un sin­gur indi­vid, ci să arăt că prob­lema există. Cât de gravă e? Ade­vărul e că nimeni nu știe exact.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. GgVerb

    Am fost în ambele tabere (acum îs plătit de stat) Situ­ația este chiar așa de gravă. Dar există peri­colul sa aruncăm copilul odată cu leșia in care l‑am spălat. Con­tin­uăm lupta de guerilă (destul de per­versă) până vedem că se con­stru­iește la vârf un sis­tem care să nu mai fie încăle­cat nici de put­ere.
    Este aproape para­doxal ceea ce aștep­tăm: O lege peste care să nu poată trece nici legiuitorii.
    Intere­sante vre­muri nu?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu