The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

" marker="10"]
/ România / Transilvania

Aici e povestea în imag­ini a unei excur­sii de două zile prin Tran­sil­va­nia de sud, împre­ună cu pri­etenii noștri Magda și Bog­dan, în căutarea bis­eri­cilor for­tifi­cate. Prob­a­bil că nu le-am văzut chiar pe toate, ne-or fi scă­pat câteva, dar am văzut îndea­juns pen­tru a fi impre­sion­ați de civ­i­liza­ția ger­mană din sec­olele tre­cute.

Româ­nia pitore­ască [14]

Româ­nia pitore­ască [15]

Valea Viilor

Mediaș

Richiș

Biertan

Copșa Mare

Mălăncrav

Criț

Meșendorf

Viscri

Saschiz

Sighișoara

Agnita

Dealu Frumos


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu