Buila‐Vânturarița

/ Munții Căpățânii / România

O tură de o zi în mun­ții Căpă­țâ­nii, în par­cul națio­nal Buila‐Vânturarița, cu urcare în cur­mă­tura Bui­lei și cobo­râre prin șaua Ște­vi­oara. Poves­tea turei o găsiți aici: Toamna care va veni.triunghi-rosu  Drum fores­tier Pârâul Sec – Poiana Scă­ri­șoara
 punct-galben  Poiana Scă­ri­șoara – Poiana Bul­zu­lui
 cruce-albastra  Poiana Bul­zu­lui – Cur­mă­tura Bui­lei
 punct-rosu  Cur­mă­tura Bui­lei – Vf. Buila – Vf. Vân­tu­ra­rița Mare – Șaua Ște­vi­oara
 punct-albastru  Șaua Ște­vi­oara – Stâna Ște­vi­oara – Schi­tul Paho­mie
 cruce-rosie  Schi­tul Paho­mie – Schi­tul Pătrunsa – Poiana Bul­zu­lui
 punct-galben  Poiana Bul­zu­lui – Poiana Scă­ri­șoara
triunghi-rosu  Poiana Scă­ri­șoara – Drum fores­tier Pârâul Sec • Întreg masi­vul Buila este ușor de stră­bă­tut din punct de vedere al orien­tă­rii, fiind o culme dreaptă de la sud‐vest către nord‐est. Afir­ma­ția este vala­bilă dacă există vizi­bi­li­tate. Pe ceață s‐ar putea ca lucru­rile să se com­plice mult, pen­tru că punc­tele de urcare și cobo­râre din munte sunt puține, în rest abrup­tu­rile și pan­tele foarte mari fac impo­si­bilă depla­sa­rea în sigu­ranță. Pen­tru secu­ri­ta­tea voas­tră asigurați‐vă că aveți un GPS func­țio­nal și gpx‐urile nece­sare.
 • Peste tot pe unde am mers am găsit pano­uri indi­ca­toare la punc­tele de inter­sec­ție a tra­se­e­lor, în stare foarte bună, lizi­bile, cu indi­ca­ții de timp corecte
 • Por­țiu­nea Poiana Scă­ri­șoara – Poiana lui Bulz – schi­tul Pătrunsa: mar­caj punct gal­ben foarte vizi­bil, impo­si­bil de pier­dut
 • Por­țiu­nea Poiana lui Bulz – cur­mă­tura Bui­lei: mar­caj cruce albas­tră, des­tul de bun. În unele locuri poteca nu mai e foarte clară (mai ales unde tra­ver­sează zone foarte pie­troase) și tre­buie aten­ție pen­tru a nu pierde firul tra­se­u­lui. În par­tea de sus, aproape de cur­mă­tură nu se mai vede clar mar­ca­jul, dar direc­ția de mers e ușor de iden­ti­fi­cat.
 • Por­țiu­nea cur­mă­tura Bui­lei – vâr­ful Vân­tu­ra­rița Mare: mar­caj punct roșu, rela­tiv bine făcut în prima por­țiune (până la vâr­ful Buila), apoi mai șters și mai greu de obser­vat. Pla­toul Bui­lei e rela­tiv sim­plu de stră­bă­tut, se merge pe lângă abrup­tu­rile nord‐vestice, deci pe vizi­bi­li­tate bună nu sunt pro­bleme. Am citit că por­țiu­nea asta e mai grea din punct de vedere teh­nic, dar nu am găsit nici un argu­ment pen­tru a con­firma – e un tra­seu obiș­nuit de pla­tou alpin.
 • Por­țiu­nea șaua Ște­vi­oara – stâna Ște­vi­oara – schi­tul Paho­mie: mar­caj punct albas­tru, greu de urmă­rit în zona de pășune. De la stână în jos mar­ca­jul e pe arbori și e foarte vizi­bil, dar par­tea supe­ri­oară nece­sită multă aten­ție căci pie­trele cu mar­caj nu sunt ușor vizi­bile.
 • Por­țiu­nea schi­tul Paho­mie – schi­tul Pătrunsa: mar­caj cruce roșie, foarte vizi­bil. Tra­seul urmează mai bine de jumă­tate din dis­tanță un drum fores­tier foarte bun cali­ta­tiv (s‐ar putea cir­cula cu orice auto­mo­bil, nu știu dacă e per­mis acce­sul însă) și pe această bucată mar­ca­jul e mai rar. Apoi poteca care con­ti­nuă este des­tul de bine mar­cată.Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu