Când vă vine poftă de ceva de­o­se­bit, dați o raită printr‑o mă­ce­lă­rie și ui­tați-vă după carne de ie­pure. Poate să fie o car­casă în­treagă, pulpe sau co­tlet (da, m‑am mi­rat și eu, dar așa se cheamă: co­tlet de ie­pure), ori­care din­tre ele merge la re­țeta asta. Mai tre­ceți prin piață și lu­ați niște sa­lată verde, ro­șii și ro­zma­rin proas­păt. Niște vin alb pre­su­pun că aveți prin casă, la fel și niște ulei de mă­sline.

După ce spa­lați bine car­nea, vă tre­buie un vas de lut cu ca­pac, în care așe­zați gos­po­dă­rește car­nea. Merge și va­sul de sti­clă ter­mo­re­zis­tentă (de Yena, cum se nu­mea îna­inte) dar mie unul mi se are că lu­tul dă altă sa­voare mân­că­rii și ne apro­pie de pământ, pe care l‑am cam ui­tat de vreo câ­teva ge­ne­ra­ții. Peste ea tur­nați vi­nul alb, de pre­fe­rință de­mi­sec – o cană la fi­e­care ki­lo­gram de carne și apoi ule­iul de mă­sline, după cum vă lasă inima și fi­ca­tul. Mi­nu­nat e dacă aveți un ulei cu arome, dar e bun și unul sim­plu. Două-trei cren­guțe de ro­zma­rin le ru­peți și le îm­prăș­ti­ați prin­tre carne. Apoi ca­pa­cul și la cup­tor…. două cea­suri și ju­mă­tate la 150 grade Cel­sius e nu­mai bine.

Când a tre­cut tim­pul, scoa­teți va­sul din cup­tor și lăsați‑l să se ră­co­rească nițel, că i‑o fi și lui… Lu­ați niște frunze de sa­lată verde, le tă­i­ați în fâ­șii late de un de­get si le așe­zați pat pe far­fu­rie. În loc de ulei pu­neți sos de la frip­tură. Stro­piți cu lămâie proas­păt sto­arsă, merge și-un praf de sare. Tă­i­ați ro­și­ile in ron­dele groase și pu­neți-le pe mar­gi­nea far­fu­riei. Ale­geți două-trei bu­că­țele de carne și așe­zați-le peste sa­lată. Po­tri­viți de sare și pi­per, după gus­tul vos­tru. Un pic de pă­ine pră­jită se po­tri­vește de mi­nune.

În­che­ie­rea per­fectă o dă un pa­har de Shi­raz de la Ye­l­low Tail, un vin ex­ce­lent pe care l‑am gă­sit în Me­tro la sec­țiu­nea Vi­nuri din Lu­mea Nouă. E o în­tâl­nire pe care nu vreți s‑o ra­tați, cre­deți-mă.

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.