Sâm­băta di­mi­neață, ca­feaua care încă frige, eu abia tre­zit din somn. Des­chid te­le­vi­zo­rul, dau de Tra­vel & Li­ving și mi‑e prea lene să schimb. Mă uit mai bine – de ce să schimb? e in­te­re­sant, e Chic Eats. Unde sun­tem? În Bra­zi­lia. Ce mân­căm? Moqu­eca ba­iana. Prea bine. Am căs­cat ochii mari și am în­cer­cat să re­țin.

Mai târ­ziu, după o oră de sală, o sa­ună scurtă și un duș mai lung, m‑am ho­tă­rât să-mi în­cerc no­ro­cul cu moqu­eca. Am omis peș­tele pen­tru că nu e mu­sai pen­tru va­ri­anta de Ba­hia, co­ri­an­drul pen­tru că nu l‑am gă­sit proas­păt, în schimb am ino­vat adă­u­gând ar­dei roșu. N‑am fost pri­mul care schimbă re­țeta – va­ri­anta din Ba­hia are in­flu­ențe afri­cane, cre­a­ția scla­vi­lor ne­gri aduși de por­tu­ghezi. Ei au in­tro­dus lap­tele de co­cos și cre­ve­ții – se spune că nu prea pri­meau de­cât res­turi de la masa stă­pâ­ni­lor, așa că par­fu­mul lap­te­lui de co­cos în­drepta pro­ba­bil aroma mân­că­rii, iar cre­ve­ții o fă­ceau mai hră­ni­toare.

Lu­cru­rile au de­curs așa: ceapa, ar­de­iul si pu­țin us­tu­roi, le-am tă­iat mă­runt, apoi le-am lă­sat să se per­pe­lească în ulei de mă­sline cu aromă de cim­bru și us­tu­roi. Când mi s‑au pă­rut con­vinse, am pus peste ele pu­țin suc de ro­șii, niște boia de ar­dei iute și am adă­u­gat și cre­ve­ții de­cor­ti­cați. O vorbă des­pre cre­veți: erau proas­peți. nu din cei pre­fi­erți și i‑am ți­nut vreo ju­mă­tate de oră în apă în care am stors o lămâie, am ras o bu­cată de ghim­bir și am arun­cat 2 lin­guri de za­hăr.

Cre­ve­ții au fi­ert cam 7–8 mi­nute, a fost în­de­a­juns alt­min­teri se fac ca niște bu­căti de cau­ciuc. Am adă­u­gat lap­tele de nucă de co­cos și l‑am lă­sat să dea doar un clo­cot, pen­tru că am ci­tit pe net că dacă îl fi­erbi prea mult se se­pară de sos și își strică as­pec­tul. Re­zul­ta­tul a fost un­deva în­tre to­că­niță și supă, cu un gust pi­cant și par­fu­mat. Asta e mân­care de sclavi?

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.