Știu că nu‑i vreme de șpriț afară, dar me­teh­nele mele de­vin la fel de bă­trâne ca mine. Ce să fac? Iu­besc șpri­țul, în po­fida ce­lor care spun că e un sa­cri­le­giu să torni apă peste vin. Eu le răs­pund: de­pinde. Există vi­nuri fă­cute pen­tru șpriț și al­tele care nu se pre­tează de­cât la so­li­tu­dine în pa­har. As­tăzi am des­co­pe­rit unul din prima categorie.

Cu mulți ani în urmă, îmi plă­ceau vi­nu­rile vrân­cene. Aveau o vi­o­iciune plă­cută, o aromă de fruct și o ușu­rință în a lu­neca pe limbă care mă în­cânta. Erau sim­ple, ne­mof­tu­roase, ne­fan­do­site, poate pu­țin ne­ci­ze­late, dar cu atât mai pri­e­te­noase. În ul­ti­mii ani nu le-am mai gă­sit ori­unde le-am că­u­tat. Nici în raf­tu­rile ma­ga­zi­ne­lor, nici mă­car în sti­clele cu vin vân­dute la mar­gi­nea dru­mu­lui de lo­cal­ni­cii Vran­cei, ni­că­ieri nu mai re­gă­seam sen­ti­men­tul acela de fa­mi­li­a­ri­tate al vi­nu­lui mol­do­vean. Toate pă­reau drese cu za­hăr, ucise în sul­fiți, aro­mate ar­ti­fi­cial. Eram trist — o po­d­go­rie dis­pă­ruse pen­tru mine.

De cu­rând am aflat că mai este spe­ranță. Am cum­pă­rat o sti­clă de Plă­vaie de la Crama Gîr­boiu și am avut re­ve­la­ția vi­nu­lui pe care îl că­u­tam de mult. Ușor, vioi, cu o aromă de măr peste care plu­tește un iz de tei, vi­nul ăsta e o în­cân­tare pen­tru iu­bi­to­rii de șpriț. Când îl în­vi­o­rezi și mai mult cu apa mi­ne­rală, de­vine de‑a drep­tul exu­be­rant, răs­plă­tindu-te cu pri­no­sul său aro­mat care-ți ex­plo­dează în ce­rul gu­rii. Nu‑i vorbă, bun e și sim­plu, dar v‑am spus: eu iu­besc șprițul 😆 .

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alin

    Zi-ne și unde l‑ai gă­sit, că nu cred că e chiar pe toate drumurile.

    • Sorin Sfirlogea

      Ar tre­bui să se gă­sească… eu l‑am luat din su­per­mar­ke­tul Ok din Otopeni.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.