Bun îi vinul ghiurghiuliu?

/ Vinuri / Internațional

Mă tot țin de ceva vreme să vă povestesc despre cum se poate selec­ta un vin de cal­i­tate bună. Nu vorbesc aici despre tehni­cile de some­li­er, care pre­supun o edu­cație spe­cială și îndelungă expe­riență, ci de metodele sim­ple si prac­tice pe care le poate apli­ca oricine. Pri­ma reg­ulă este foarte sim­plă: nu cumpărați vin­uri foarte ief­tine. Pen­tru mine o sti­clă de vin care costă sub 12 lei devine deja dubioasă și nu o cumpăr decât dacă am niște reco­mandări foarte cred­i­bile. Dacă prețul e mai jos de 9–10 lei per sti­clă, nici reco­mandările n‑o mai bagă în sacoșa mea. Nu e o metodă 100% garan­tată — prețul mare nu înseam­nă că nu sunt folosite sub­stanțe chim­ice sau zahăr — dar e un bun prim cri­teriu de selectare.

Eta­pa a doua este evi­dent degustarea. Acid­i­tatea tre­buie să fie nat­u­rală, să simt că provine din vin, nu din alte sub­stanțe. De aseme­nea alcoolul tre­buie să se simtă ca fiind parte din vin, nu adău­gat ulte­ri­or. Dacă nu știți cum se deose­bește asta, luați niște alcool etil­ic din mag­a­zin și tur­nați putin peste niște vin pe care îl știți curat. Veți simti la gust că alcoolul supli­men­tar e cum­va dis­tinct, nu e parte a gus­tu­lui de ansam­blu al vin­u­lui.

În fine, ulti­ma ver­i­fi­care care se poate face am aflat‑o de curând: umpleți un pahar cu apă curată până aproape de buză și tur­nați foarte, foarte ușor vin în pahar. Dacă vin­ul se lasă spre fun­dul paharu­lui și apoi se amestecă cu apa, cu sig­u­ranță are zahăr adău­gat. Dacă este un vin nat­ur­al, se va ridi­ca spre gura paharu­lui și va for­ma un inel rel­a­tiv bine definit. Secre­tul este să tur­nați vin­ul foarte încet. Expli­cația e sim­plă: vin­ul nat­ur­al are alcool din fer­men­tația pro­prie, ceea ce îi con­feră o den­si­tate mai mică, deci se va ridi­ca. Adău­garea de zahăr face vin­ul mai dens, deci se va lăsa spre fun­dul paharu­lui. Eu am tes­tat cu mai multe vin­uri, inclu­siv cu un vin făcut în fam­i­lie, din struguri ade­vărați și vă pot spune că meto­da funcționează. Prob­a­bil nu e 100% garan­tată, s‑ar putea ca diverse chim­i­cale să nu poată fi depis­tate prin inter­medi­ul ei, dar cred e o probă rel­e­van­tă.

Și în final un mic fil­muleț despre ce se poate bea dintr‑o sti­clă de vin din com­erț:

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Bogdan

  Nu e un comen­tar­iu de pub­li­cat 🙂
  Pri­ma data cand am intrat pe arti­col m‑a bagat pe ver­si­unea de mobil desi sunt cu desk­top, a doua oara mi‑a afisat‑o pe cea de desk­top.
  Daca vrei un plu­g­in de mobile, am eu unul bun, WPtouch PRO, cu licen­ta (http://www.bravenewcode.com/wptouch/)

  P.S. Sa tin minte sa nu mai cumpar nicio­da­ta vin la carafa…

  • Sorin Sfirlogea

   Nu e de la plu­g­in-ul de mobil, e de la CDN. Am pus site-ul pe Cloud­Flare și une­ori, când pub­lic un arti­col, uit să intru ime­di­at pe el din desk­top, ca să se genereze în cacheul CDN ver­si­unea de desk­top. Când și când primul citi­tor care intră este cine­va de pe mobil, așa că în cache se generează ver­si­unea de mobil, care este apoi servită tutur­or.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu