Avem ac­ces chiar și în su­per­mar­ke­tul de la col­țul stră­zii la tot fe­lul de bu­nă­tăți exo­tice și, chiar dacă sunt adep­tul ali­men­te­lor lo­cale (din multe mo­tive), din când în când re­cu­nosc că me­rită fă­cută și câte o in­cur­siune în gas­tro­no­mi­ile al­tor po­poare, al­tor ge­o­gra­fii. La loc de cin­ste în lista asta sunt brân­ze­tu­rile și vi­nu­rile. Iar cei ce vor să se do­cu­men­teze asu­pra fi­e­că­rui tip de brânză sau asu­pra unei anume po­d­go­rii au din fe­ri­cire po­si­bi­li­ta­tea să afle o mul­țime de amă­nu­nte de pe internet.

Dar asta nu‑i to­tul. A po­trivi fe­lu­rile de mân­care e a fel de im­por­tant pre­cum este a alege ca­li­ta­tea in­gre­dien­te­lor. Poți dis­truge com­plet o cină ames­te­când lu­cruri care n‑au ce că­uta îm­pre­ună sau, dim­po­trivă, poți rata ex­pe­riențe ex­tra­or­di­nare ne­cu­nos­când ală­tu­ră­rile po­si­bile. Iată o in­fo­gra­fie foarte su­ges­tivă care ne ajută să așe­zăm brân­ze­tu­rile lângă vi­nuri, al că­rei sin­gur cu­sur este că omite te­le­meaua, ca­șul și brânza de burduf. :))

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. miezu

    Pa­cat ca le omit. Nu stiu ce pierd


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.