GASTROBLOG
A găti este un alt fel de a iubi.

Cum potrivim vinul și brânzeturile

Avem acces chiar și în super­mar­ke­tul de la col­țul stră­zii la tot felul de bună­tăți exo­tice și, chiar dacă sunt adep­tul ali­men­te­lor locale (din multe motive), din când în când recu­nosc că merită făcută și câte o incur­siune în gas­tro­no­mi­ile [...]
Artă culinară | 18 sept. 2014

Tușe cu prune de toamnă

M‐am len­e­vit vara asta si n‐am mai scris nimic des­pre ispră­vile mele bucă­tă­ri­cești. Au fost câteva, poate le‐oi aminti cân­dva, târ­ziu, dacă mă voi învred­nici. Până atunci hai să vă zic cum e cu toamna pogorând într‐o tigaie. Luați vreo șapte‐opt [...]
Rețete | 17 sept. 2014

Când plouă și e frig

Când plouă și e frig, avem nevoie de un pic de căl­dură. E bună și aia sufle­tească, dar nu‐i de lepă­dat nici un qui­che cald, doar puțin răco­rit după cop­tură. Așa­dar, hai la treabă! Spa­nac, o cutie mare. Scur­geți apa din el cât mai bine, apoi [...]
Rețete | 10 mart. 2014

Cum să dai rasol

În nescrisa cla­si­fi­care a sor­ti­men­te­lor de carne de vită, raso­lul de vită nu are un loc prea ono­ra­bil. Muș­chiul fibros, împă­nat cu car­ti­la­gii, nu‐i toc­mai cea mai fra­gedă bucată pe care ai putea s‐o alegi într‐o măce­lă­rie. Și totuși, cu [...]
Rețete | 8 mart. 2014

Crâmpoșie, dragostea mea

Cam pe la vre­mea lui gus­tar, când căl­du­rile verii sunt în toi și serile se lasă peste dea­luri ca o dorită, dar neîm­pli­nită făgă­du­ință de răcoare, mer­geți prin vie. Stru­gu­rii vi se vor înfă­țișa făloși, plini de sevele pămân­tu­lui, [...]
Vinuri | 27 feb. 2014

Bun îi vinul ghiurghiuliu?

Mă tot țin de ceva vreme să vă poves­tesc des­pre cum se poate selecta un vin de cali­tate bună. Nu vor­besc aici des­pre teh­ni­cile de some­lier, care pre­su­pun o edu­ca­ție spe­cială și înde­lungă expe­riență, ci de meto­dele sim­ple si prac­tice pe care le [...]
Vinuri | 12 feb. 2014

De la Moldova la Arad

Acum vreo trei­zeci și ceva de ani, pe când se pot­co­veau puri­cii cu nouăș'nouă de ocale și săreau până la cer, bir­tu­rile comu­niste ale Româ­niei ser­veau cli­en­ții cu o gamă des­tul de redusă de pro­duse alco­o­lice. Beți­va­nul român, la fel de dedi­cat [...]
Băuturi alcoolice | 17 dec. 2013
Meniu