Gastroblog
A găti este un alt fel de a iubi.

Cum potrivim vinul și brânzeturile

Avem ac­ces chiar și în su­per­mar­ke­tul de la col­țul stră­zii la tot fe­lul de bu­nă­tăți exo­tice și, chiar dacă sunt adep­tul ali­men­te­lor lo­cale (din multe mo­tive), din când în când re­cu­nosc că me­rită fă­cută și câte o in­cur­siune în [...]
Artă culinară | 18 sept. 2014

Tușe cu prune de toamnă

M‑am le­n­e­vit vara asta si n‑am mai scris ni­mic des­pre is­pră­vile mele bu­că­tă­ri­cești. Au fost câ­teva, poate le-oi aminti cân­dva, târ­ziu, dacă mă voi în­vred­nici. Până atunci hai să vă zic cum e cu toamna po­gorând într‑o ti­gaie. Lu­ați vreo [...]
Rețete | 17 sept. 2014

Când plouă și e frig

Când plouă și e frig, avem ne­voie de un pic de căl­dură. E bună și aia su­fle­tească, dar nu‑i de le­pă­dat nici un qui­che cald, doar pu­țin ră­co­rit după cop­tură. Așa­dar, hai la treabă! Spa­nac, o cu­tie mare. Scur­geți apa din el cât mai bine, apoi [...]
Rețete | 10 mart. 2014

Cum să dai rasol

În ne­scrisa cla­si­fi­care a sor­ti­men­te­lor de carne de vită, ra­so­lul de vită nu are un loc prea ono­ra­bil. Mu­ș­chiul fi­bros, îm­pă­nat cu car­ti­la­gii, nu‑i toc­mai cea mai fra­gedă bu­cată pe care ai pu­tea s‑o alegi într‑o mă­ce­lă­rie. Și [...]
Rețete | 8 mart. 2014

Crâmpoșie, dragostea mea

Cam pe la vre­mea lui gus­tar, când căl­du­rile ve­rii sunt în toi și se­rile se lasă peste de­a­luri ca o do­rită, dar ne­îm­pli­nită fă­gă­du­ință de ră­coare, mer­geți prin vie. Stru­gu­rii vi se vor în­fă­țișa fă­loși, plini de se­vele [...]
Vinuri | 27 feb. 2014

Bun îi vinul ghiurghiuliu?

Mă tot țin de ceva vreme să vă po­ves­tesc des­pre cum se poate se­lecta un vin de ca­li­tate bună. Nu vor­besc aici des­pre teh­ni­cile de so­me­lier, care pre­su­pun o edu­ca­ție spe­cială și în­de­lungă ex­pe­riență, ci de me­to­dele sim­ple si prac­tice pe [...]
Vinuri | 12 feb. 2014

De la Moldova la Arad

Acum vreo trei­zeci și ceva de ani, pe când se pot­co­veau pu­ri­cii cu no­uă­ș’­nouă de ocale și să­reau până la cer, bir­tu­rile co­mu­niste ale Ro­mâ­niei ser­veau cli­en­ții cu o gamă des­tul de re­dusă de pro­duse al­co­o­lice. Be­ți­va­nul ro­mân, [...]
Băuturi alcoolice | 17 dec. 2013