Gastroblog
A găti este un alt fel de a iubi.

Vită în sos de bere

So­sul de bere e o ches­tie care — cel pu­țin pe mine — mă face să sa­li­vez doar imaginându‑l. Așa că m‑am ho­tă­rât să trec de la în­chi­puri la fapte și am ata­cat pro­blema fron­tal: vită și le­gume în so­sul ma­gic. Bi­ne­în­țe­les am ales carne de [...]
Rețete | 17 mart. 2013

Curcan cu coptură

Nu‑i mare mi­nune de pre­gă­tit, dar tare‑i bun într‑o seară de iarnă. Niște pulpe de cur­can puse în cup­tor cu un dram de ulei, pi­per și ce alte mi­ro­de­nii vi se par mai po­tri­vite, pe care le în­so­țim apoi cu câ­țiva car­tofi în coajă și niște mere. Pe [...]
Rețete | 10 ian. 2013

Merlot de Sâmburești

Când veți avea chef de o în­tâl­nire me­mo­ra­bilă cu un Mer­lot ro­mâ­nesc, vă re­co­mand să‑l că­u­tați pe cel de Sâm­bu­rești, din 2010. Veți fi cu si­gu­ranță mi­rați să gă­siți un vin spe­cial. Nici nu știu cu ce s‑ar cu­veni să în­cep. Poate cu [...]
Vinuri | 4 dec. 2012

Să beau vin, să mânc pastramă

În fi­e­care toamnă, în a treia joi din no­iem­brie, în Franța în­cepe se­zo­nul no­u­lui Beau­jo­lais. Anul ăsta a pi­cat pe 15 no­iem­brie, așa că, dacă aveți treabă pe la Pa­ris, nu ui­tați să beți un pa­har de vin nou. De multe ge­ne­ra­ții tra­di­ția [...]
Vinuri | 18 nov. 2012

Un șpriț de vară

Știu că mul­tora li se pare un sa­cri­le­giu să pui apă în vin, dar mie unul îmi place șpri­țul. Eu gă­sesc că ma­nie­ris­mele as­tea le­gate de vin sunt nițel de­pla­sate — până la urmă bem vi­nul pen­tru a ne face plă­cere, nu pen­tru a în­de­plini [...]
Vinuri | 16 iul. 2012

Shiraz, mon amour

Pro­ba­bil că v‑am mai spus asta: vi­nul meu roșu pre­fe­rat este Shi­raz-ul. Sau Syrah, cum i se mai spune. Des­pre care toc­mai am aflat că acolo unde își are ori­gi­nea, adică în Iran, este in­ter­zis – stru­gu­rii sunt ex­por­tați. Dar, pe sub mână, se mai [...]
Vinuri | 12 mai 2012

Fusion. De ce, unde, cum.

Se vor­bește foarte mult des­pre bu­că­tă­ria fu­sion în ul­tima vreme. E la modă. Și, ca orice este la modă, vine și trece, dar im­por­tant este dacă lasă ceva în urmă. Și poate toc­mai de aceea ter­me­nul de bu­că­tă­rie fu­sion tre­buie lă­mu­rit. Deci: ce este [...]
Artă culinară | 12 ian. 2012