Firea, purtătoarea de tupeu

20 martie 2015

Ma­dam Fi­rea e tot pur­tă­tor de cu­vânt la PSD. După ce l‑a porcăit pe Iohan­nis în toate fe­lu­rile pe tot par­cur­sul cam­pa­niei elec­to­rale, afir­mând tot fe­lul de mi­ze­rii des­pre el, pen­tru care Ponta a tre­buit să-și ceară scuze (cu ju­mă­tate de gură), cre­a­tura din Vo­lun­tari e tot acolo și are ace­lași tu­peu nesimțit.

Zi­lele tre­cute Alina Gor­ghiu a de­cla­rat că dub­la­rea alo­ca­ți­i­lor pen­tru co­pii, anun­țată de Ponta, e o min­ciună. În re­a­li­tate, doar fa­mi­li­ile cu ve­ni­turi foarte mici vor be­ne­fi­cia de această mă­sură, nici­de­cum toți ro­mâ­nii. Hop și ma­dam Fi­rea, care glă­su­iește: Mă­sura prin care Gu­ver­nul Ponta a dub­lat alo­ca­ția pen­tru 500.000 de co­pii din fa­mi­li­ile să­race este una cât se poate de bună și ne­ce­sară. Doar o per­soană rău-vo­itoare ar pu­tea ve­dea lu­cru­rile alt­fel! Ma­ni­pu­la­rea e evi­dentă. În loc să re­cu­noască eroare de ex­pri­mare a pre­mi­e­ru­lui, Fi­rea in­si­nu­ează că șefa PNL se opune creș­te­rii alocațiilor.

Doar o per­soană ne­sim­țită și lip­sită de scru­pule ar pu­tea răs­tăl­măci ast­fel cu­vinte altcuiva.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.