Nici sportul nu mai e ce‑a fost

23 martie 2015

Obiș­nuim să spu­nem că lu­cru­rile de de­mult erau mai trai­nice, oa­me­nii erau mai vir­tu­oși și lu­mea era un loc mai bun. Ori­cât de mare e ten­ta­ția de a ne ra­porta la un tre­cut plin de va­loare pe care l‑am pier­dut, une­ori e bine să ne amin­tim că pros­tia nu am inventat‑o de cu­rând, că ri­di­co­lul ne‑a fost ve­ri­șor de la Adam și Eva în­coace și că pro­gre­sul nu a în­sem­nat în­tot­dea­una să ne co­rec­tăm gre­șe­lile, ci mo­duri mai sub­tile de a face ace­leași erori.

Un exem­plu: Tour de France, 1920 — spor­tivi fu­mând în tim­pul cursei.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.