Google te ajută, dar nu o mărește

22 aprilie 2015

Un ar­ti­col pe Ho­t­news m‑a fă­cut cu­rios: care sunt cele mai frec­vente că­u­tări care în­cep cu “so­țul meu”. Deci, fră­ți­o­ri­lor, sunt pro­bleme! Ce nu în­țe­leg to­tuși e cum ar pu­tea să le ajute Go­o­gle pe con­soar­tele ro­mâ­ni­lor. Dar in­ter­ne­tul e mare, în­tot­dea­una dis­po­ni­bil, blând și tă­cut spre de­o­se­bire de el, con­sor­tul, care e mic, fri­gid, vi­o­lent și sforăie.

Acuma să ne con­cen­trăm nițel și asu­pra pro­ble­mei fi­zi­o­lo­gice sem­na­late. Din două una: ori doar ro­mân­cele care au tras pa­iul scurt fac că­u­tări pe in­ter­net, ori ma­jo­ri­ta­tea au aș­tep­tări ne­re­a­liste de la ana­to­mia mas­culină. Care o fi ade­vă­rul, nu vă pot spune. Dar am o pre­sim­țire că prima ex­pli­ca­ție nu prea stă în picioare. 😀


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.