Manualul invadatorului iscusit

29 aprilie 2015

Pu­tin nu în­calcă nici o re­gulă in­ter­națio­nală. Ăsta e pu­rul ade­văr, omul are drep­tate. Ori de câte ori există pe­ri­co­lul să în­calce re­gu­lile, Pu­tin are grijă să le re­scrie în așa fel în­cât să co­res­pundă cu in­ten­ți­ile sale.

Dacă re­gula spune că nu in­va­dăm o țară su­ve­rană, Vla­di­mir ada­ugă: de­cât dacă in­va­da­to­ru­lui i se pare că așa în­dreaptă o gre­șe­ală is­to­rică. Dacă re­gula zice că nu în­căl­căm ar­mis­ti­ți­ile, Pu­tin pre­ci­zează: de­cât dacă le-am în­che­iat la mișto.

Preşe­din­tele Ru­siei, Vla­di­mir Pu­tin, susţine că ţara sa nu în­calcă „re­gu­lile jo­cu­lui” pe scena in­ter­na­ţio­nală, spre de­o­se­bire de Oc­ci­dent, po­tri­vit unei de­cla­ra­ţii pre­zen­tată într-un do­cu­men­tar di­fu­zat de te­le­vi­ziu­nea pu­blică rusă, Ro­s­sia 1, re­la­tează AFP.

Sursa: Vla­di­mir Pu­tin: Sunt ab­so­lut con­vins că Ru­sia nu în­calcă re­gu­lile jo­cu­lui pe scena in­ter­na­ţio­nală | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.