Legea partidelor politice, adoptată

6 mai 2015

Caut doi fon­da­tori de par­tid, cu fon­duri fi­nan­ci­are de mi­nim un mi­lion de euro, pen­tru în­fi­in­țare par­tid în care să fiu pre­șe­dinte pe viață. Rog seriozitate.

PS Aș­tept provincia.

Ca­mera De­pu­ta­ţi­lor a adop­tat, mier­curi, cu 290 vo­turi pen­tru, 5 îm­po­trivă şi 20 de abţi­neri, pro­iec­tul de lege pri­vind par­ti­dele po­li­tice, care pre­vede po­si­bi­li­ta­tea în­fi­inţă­rii unui par­tid cu trei mem­bri fon­da­tori, in­for­mează Me­di­a­fax.. Pos­tat pe 06 mai 2015 | Ro­ma­nia li­bera — stiri ie­site din ti­par — ac­tu­a­li­tate, in­ves­ti­ga­tii, po­li­tica, cul­tura, di­as­pora, video..

Sursa: Le­gea par­ti­de­lor po­li­tice, adop­tată. De câți mem­brii e ne­voie pen­tru în­fi­in­ța­rea unei for­ma­țiuni po­li­tice | Ro­ma­nia Libera


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.