Presiunea clasamentului

6 mai 2015

Sper din su­flet că Si­mona Ha­lep nu ci­tește presa din Ro­mâ­nia. Pen­tru că te de­mo­ra­li­zează să vezi cum zia­riș­tii ăș­tia de doi bani con­fundă lu­cru­rile: în te­nis po­zi­ția în cla­sa­ment nu este un scop în sine, ci este con­se­cința ca­li­tă­ții jo­cu­lui. Dar dacă ci­neva con­ti­nuă să-ți pi­seze ner­vii că ești pe lo­cul X și ai să fii de­van­sat de nu știu cine, la un mo­ment dat îți pierzi toată în­cre­de­rea în tine și în­cepi să crezi că tre­buie să de­vii un vâ­nă­tor de oportunități.

Eli­mi­na­rea ra­pidă a Si­mo­nei în­seamnă că, de acum, ea de­pinde de par­cur­sul Şa­ra­po­vei la Ma­drid, dacă vrea să-şi păs­treze ac­tu­ala cla­sare în ie­rar­hia WTA. Din pă­cate, după un în­ce­put de an ezi­tant, Ma­ria dă semne clare de revenire.

Sursa: Şa­ra­pova, tot mai aproape să o de­vanseze pe Ha­lep: ru­soaica e într‑o formă de­vas­ta­toare la Ma­drid şi are şanse să treacă pe lo­cul 2 | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.