Coana Cristiana față‑n față cu agenturile străine

7 mai 2015

Doamna An­ghel, ca să‑i în­vă­țăm minte pe ne­sim­ți­ții ăș­tia de la am­ba­sade, care sunt doar niște agen­turi stră­ine cum bine zi­cea ră­po­satu’ nea Nicu — fie‑i ță­râna ușoară — eu zic așa: in­trați dvs în greva foa­mei că vă pri­ce­peți ca ni­meni alta la asta și pu­nem pre­siune pe ei. Tre­buie doar să nu mân­cați ni­mic, că eu stau cu ochii pe ei și vă zic eu când au ce­dat și sunt gata să-și ceară scuze. Până atunci, post ne­gru, doamnă! Îm­pre­ună pen­tru Ro­mâ­nia, via ci­mi­ti­rul Eter­ni­ta­tea! Vă vom păs­tra me­reu în amintire.

Se­na­toa­rea PC Cris­ti­ana An­ghel, unul din­tre ini­ția­to­rii pro­pu­ne­rii de mo­di­fi­care a Co­du­lui de Pro­ce­dura Pe­nala și a Co­du­lui Pe­nal, a cri­ti­cat in­ter­ven­ția am­ba­sa­de­lor oc­ci­den­tale, care au tras un sem­nal de alarmă as­pura în­cer­că­ri­lor unor par­la­men­tari de a in­ter­veni asu­pra Codurilor.

Sursa: Se­na­toa­rea PC Cris­ti­ana An­ghel, ATAC dur la adresa am­ba­sa­de­lor oc­ci­den­tale | Ro­ma­nia Libera


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.