Managerul neprins e silvicultor cinstit

10 mai 2015

Dar dacă tot îl de­ran­jează pe dom­nul Ponta de­fri­șările ile­gale, cum se face că la Rom­silva îl ține șef pe unul care e bă­gat până din­colo de gât în ches­tii urât mi­ro­si­toare? Dom­nul Adam Cră­ciu­ne­scu este cer­ce­tat în ce­le­brul do­sar al re­tro­ce­dă­ri­lor ile­gale — 40.000 ha de pă­dure în ju­de­țul Ba­cău — unde e ames­te­cat Hre­ben­ciuc și Ion Adam. Iar de­cla­ra­ția sa de avere tre­bui să facă obiec­tul unei in­ves­ti­ga­ții se­pa­rate — cum dracu’ ajunge un bu­ge­tar să aibă 200 ha de te­ren, pa­tru case și două apartamente?

Con­form le­gii Cră­ciu­ne­scu nu tre­buie de­mis, căci vi­no­vă­ția sa nu a fost încă de­mon­strată. Dar de când a în­ce­put an­cheta DNA a fost “re­nun­țat” de la șe­fia PSD Ti­miș. Deci e su­fi­cient de sus­pect de vi­no­vă­ție pen­tru par­tid, dar nu e su­fi­cient de sus­pect pen­tru șe­fia Rom­silva. Adică să stea în func­ția în care even­tual poate să mai in­flu­en­țeze mer­sul an­che­tei, nu? Ce fel de ma­na­ger e ăla care e mân­jit cu ra­hat de sus până jos, dar pre­tinde res­pec­tul câ­torva mii de oa­meni din sub­or­di­nea lui? Mai ales când oa­me­nii ăia știu pre­cis ce po­tlo­gă­rii a fă­cut de‑a lun­gul vie­ții sale de “sil­vi­cul­tor”?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.