Ponta și defrișările

10 mai 2015

Cică dom­nul Ponta a se­si­zat DNA în con­tex­tul pro­tes­te­lor pri­vind de­fri­șările din fon­dul fo­res­tier. De­si­gur, con­tro­lul vi­zează doar Rom­silva și doar pe­ri­oada mar­tie 2009 — de­cem­brie 2102. După cum se știe, din ia­nu­a­rie 2013 a ve­nit la gu­ver­nare cel mai pu­țin co­rupt par­tid din Ro­mâ­nia, deci nu tre­buie să ne mai îngrijorăm.

Dar de ce nu dați o raită și prin cur­tea ITRSV-uri­lor din sub­or­di­nea mi­nis­te­ru­lui, dom­nule Ponta? Că ele tre­buie să ve­gheze la res­pec­ta­rea re­gi­mu­lui sil­vic. Sau nu vreți să se afle ce se în­tâm­plă pe sub pla­puma guvernului?

Sursa: Gu­ver­nul a se­si­zat DNA pe tema defrisarilor

P.S.
ITRSV = In­spec­ție Te­ri­to­ri­ală de Re­gim Sil­vic și Vâ­nă­toare, uni­tă­țile te­ri­to­ri­ale ale Mi­nis­te­ru­lui Me­diu­lui, Ape­lor și Pădurilor


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.