Rugăminte pentru preafericitul Trafalet

11 mai 2015

Domnu’ prea­fe­ri­cit, ce vă rog eu fru­mos: îna­inte să mai emi­teți ra­ha­turi din as­tea cu ti­tlu de fi­lo­zo­fie creș­tină, adu­ceți-ne un ho­mo­se­xual care s‑a con­ver­tit la he­te­ro­se­xu­a­li­tate din ca­uză că n‑avea par­te­ne­riat ci­vil. Să vină el și să ne spună cu gura lui:

- Bă, oa­meni buni, ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea e nașpa, n‑ai par­te­ne­riat ci­vil, nu poți să con­cu­bi­nezi li­niș­tit, se uită toți urât la tine, te fac în fel și chip, ce mai! nu e mișto de­loc, așa că m‑am ho­tă­rât să mă în­sor cu o ro­mâncă nea­oșă, am tur­nat trei plozi și trăim fe­ri­ciți până la adânci bă­trâ­nețe. Nici nu vreau să mai aud de homosexuali!

Și dacă cumva nu‑l gă­siți (vă vând un pont: nu‑l gă­siți!) lă­sați-ne dra­cu­lui (adică ăluia pe care de fapt îl ser­viți dim­pre­ună cu tagma de li­chele din frun­tea BOR) cu opi­ni­ile voas­tre de trei bani. Că na­tura ome­nească n‑o s‑o schim­bați voi ori­cât ați da din că­del­niță și ori­câte mor­tă­ciuni ați scoate la pu­pat cu ti­tlu de moaște.

Se aude până la tine, bă, prea­ne­să­tu­lule Trafalet?

Pa­tri­ar­hia Ro­mână a tri­mis un co­mu­ni­cat de presă prin care so­li­cită Ca­me­rei De­pu­ta­ți­lor pro­pu­ne­rea le­gi­sla­tivă pri­vind re­gle­men­ta­rea par­te­ne­ri­a­tu­lui civil.

Sursa: Pa­tri­ar­hia Ro­mână: „Avem obli­ga­ția să apă­răm fa­mi­lia, con­sti­tu­ită prin că­să­to­ria din­tre un băr­bat şi o femeie”


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.