Să‑i scădem salariul lui Teodorovici

18 mai 2015

Pro­ba­bil că un sa­la­riu de 5.300 lei e într-ade­văr pu­țin pen­tru un mi­nis­tru. Dar te poți numi mi­nis­tru când în­cerci să im­po­zi­tezi ba­cși­șu­rile, nu ești în stare nici mă­car să or­ga­ni­zezi cum tre­buie această taxă idi­oată și pe urmă ești ne­voit s‑o re­tragi din mo­tive de inaplicabilitate?

Pen­tru un câr­paci aș zice că Teo­do­ro­vici e prea bine plătit. Zic să‑i scă­dem sa­la­riul până la nive­lul com­pe­ten­țe­lor sale.

Sa­la­riul unui mi­nis­tru, de circa 5.300 de lei, este ru­şi­nos, fi­ind ne­voie de “rea­şe­za­rea” sa­la­ri­i­lor în ad­mi­nis­tra­ţie, do­me­niu care tre­buie să fie bine re­mu­ne­rat, a de­cla­rat mi­nis­trul Fi­nanţe­lor, Eu­gen Teo­do­ro­vici pen­tru Digi 24. .

Sursa: Teo­do­ro­vici, ne­mul­țu­mit de sa­la­riul său ca mi­nis­tru: E ru­și­nos! | Ro­ma­nia Libera


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.