Cum se prepară aghiazma în 5 pași simpli

20 mai 2015

Oa­me­nii ăș­tia din presă nu sunt doar răi, sunt și proști. Pur și sim­plu nu pri­cep cum lu­crează du­hul sfânt și se apucă ei să-și dea cu pă­re­rea des­pre tre­bu­rile as­tea com­pli­cate. Uite, pen­tru lă­mu­ri­rea tu­tu­ror pros­to­va­ni­lor ne­cre­din­cioși, am să lă­mu­resc eu situația:
1. sta­tul dă gra­tis bi­se­ri­cii niște clădiri,
2. bi­se­rica face din ele lo­ca­luri și ho­te­luri unde îi dis­trează pe mi­re­nii cu dare de mână, cum ar fi in­ter­lo­pii care tră­iesc din fur­turi și tâ­lhă­rii sau ca­pii ma­fi­i­lor ți­gă­nești care își mă­rită fii­cele minore,
3. ba­nii ast­fel ob­ți­nuți se fo­lo­sesc pen­tru a cum­păra Tu­a­reg-uri și Audi-uri pen­tru mi­tro­po­lit și îna­l­ții prelați,
4. cu Tu­a­reg-ul se merge din sat în sat și din bi­se­rică în bi­se­rică pen­tru ca prea sfin­ții pă­rinți să bi­ne­cu­vân­teze aghia­zma (Audi e doar pen­tru mers la slujbă)
5. aghia­zma vin­decă cre­din­cio­șii de boli și îi fe­rește de primejdii.

E clar acum că e bine să dăm bi­se­ri­cii cât mai multe fon­duri și clă­diri pen­tru că ba­nii ăia sunt bine in­ves­tiți? Ve­deți cum du­hul sfânt în­toarce ba­nii ne­gri în fo­lo­sul poporului?

Că așa vă mai merge gura prin presă într-una, fire-ați ai… Doamne, iartă-mă, că tare mai sunt unii păgâni!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.