În atenția doamnei Liana Stanciu, Eurovision 2015

21 mai 2015

Sti­mată doamnă Liana,

Per­mi­teți-mi să va aduc la cu­noș­tință că am in­for­ma­ții de ul­timă oră care ex­plică această con­tra­per­for­manță a tru­pei Vol­taj. Din pă­cate acești ti­neri nici nu vor pu­tea vreo­dată să se ri­dice la înăl­ți­mea mi­siu­nii sfinte pe care pa­tria lor le‑a încredințat‑o, căci am aflat din surse si­gure că nu au frec­ven­tat orele de re­li­gie la școală! Ce oroare!

Vă ru­găm din su­flet să adu­ceți la Viena un so­bor de pre­oți care să‑i exorci­zeze în re­gim de ur­gență, scoțând ast­fel dra­cii din ei. Pen­tru a da am­pli­tu­dine mo­rală show-ului, poate ar fi bine ca îna­inte de fi­nală să fie și împărtășiți.

Cu res­pect,
Un ad­mi­ra­tor al ope­rei dvs creștin-ortodoxe

Eu­ro­vi­sion 2015. Li­ana Stan­ciu, şefa de­le­ga­ţiei Ro­mâ­niei în con­cur­sul Eu­ro­vi­sion 2015, a pre­ci­zat că show-ul Ro­mâ­niei din prima se­mi­fi­nală nu a ieşit po­tri­vit ce­rinţe­lor. Pe de altă parte, Dana Do­rian, an­tre­noare la ta­lent-show-uri TV, a spus că so­lis­tul Vol­taj a fal­sat în re­pre­zen­ta­ţia din se­mi­fi­nală, iar dacă o ast­fel de eroare va avea loc şi în fi­nală Ro­mâ­nia se va clasa foarte jos.

Sursa: Eu­ro­vi­sion 2015. Li­ana Stan­ciu, des­pre pres­ta­ţia Vol­taj din se­mi­fi­nală: „Show-ul nu a ieşit în to­ta­li­tate cum ne-am do­rit“ | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.