Mulțumiri, dragă Victor Ponta!

21 mai 2015

Pe 6 oc­tom­brie 2014, îna­in­tea ale­ge­ri­lor pen­tru pre­șe­den­ție, Vic­tor Ponta mer­gea în Gorj la Com­ple­xul Ener­ge­tic Ol­te­nia pen­tru a strânge mâini și a îm­părți zâm­bete ce­lor care lu­crau acolo. 19 mii de vo­turi nu‑s de co­lea. Cu pri­le­jul ăsta le spunea:

Șan­dra­maua, după cum chiar pre­mi­e­rul a numit‑o, a pro­dus anul tre­cut o pier­dere de 700 mi­li­oane de lei. Adică, mai sim­plu spus, com­bi­na­tul a chel­tuit cu 700 de mi­li­oane mai mult de­cât a pro­dus. Să fa­cem un mic cal­cul: 19 mii de an­ga­jați cu un sa­la­riu me­diu de 2000 de lei pri­mesc lu­nar 38 de mi­li­oane de lei, adică 456 mi­li­oane de lei anual. Dacă stă­teau acasă și pri­meau sa­la­ri­ile de­geaba, pa­guba era mai mică.

Cine aco­peră pa­guba? Noi, fi­rește, din taxe și im­po­zite. Îți mul­țu­mim, iu­bit conducător!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.