Marea țiganiadă

23 mai 2015

Văd că acum se ală­tură și al­ții ideii de a re­in­tro­duce de­nu­mi­rea de ți­gan pen­tru rromi, res­pec­tiv di­as­pora ro­mâ­nească, cei care pro­ba­bil au per­cep­ția cea mai pu­ter­nică a con­fu­ziei nefericite.

Nu pot să nu zâm­besc de nai­vi­ta­tea lor. Își în­chi­puie că dacă mo­di­fi­căm acest ape­la­tiv în Ro­mâ­nia, în­treaga pla­netă se va ali­nia do­rin­ței noas­tre. Iar rro­mii vor ac­cepta cu­minți de­ci­zia noas­tră și vor spune cui îi în­treabă ca sunt ți­gani, nu rromi. Ha!

De­pu­ta­tul Bo­gdan Dia­conu, o minte lu­mi­nată a po­li­ti­cii ro­mâ­nești, și‑a luat o mi­siune is­to­rică: aceea de a în­lă­tura con­fu­zia din­tre rromi și ro­mâni. Pe cale de con­se­cință el a avan­sat un pro­iect de lege prin care rro­mii să re­vină la de­nu­mi­rea lor po­pu­lară de ți­gani, eli­minându-se ast­fel confuziile.

Surse:
Cum scă­păm de eti­cheta de rromi | Jur­nal de drum

Di­as­pora se im­plică în lupta pen­tru re­ve­ni­rea ro­mi­lor la de­nu­mi­rea de ți­gani: “Nu de pu­ține ori am fost în­tre­bați dacă sun­tem ro­mâni sau romi/țigani”


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.