Planul odios al Australiei de invadare a României

24 mai 2015

Se în­treabă multă lume ce e cu Aus­tra­lia la Eu­ro­vi­sion. De ce vor ăia să par­ti­cipe la com­pe­ti­ția noas­tră dragă, care e nu­mai și nu­mai pen­tru noi. Ei bine, am stu­diat pro­blema și am ajuns la con­clu­zia că ăsta e doar pri­mul pas. Ne­no­ro­ci­ții ăș­tia de aus­tra­li­eni vor să ne in­va­deze, iar Ro­mâ­nia va fi di­rect afec­tată de aceste pla­nuri. Mai con­cret, vom rămâne fără li­to­ral, iar Bă­ră­ga­nul va fi in­va­dat de can­guri care vor roade ab­so­lut toate cul­tu­rile noas­tre, ge­ne­rând cea mai mare foa­mete pe care au cunoscut‑o aceste pămân­turi strămoșești.

Iată pla­nul nenorociților:

Ti­că­lo­șii și-au dat seama că Aus­tra­lia lor în­cape fest în Ma­rea Nea­gră, dacă o sca­lează nițel și‑o iau pu­țin la pilă. Iar par­ti­ci­pa­rea la Eu­ro­vi­sion e doar pri­mul pas, ca să bage pi­cio­rul în ușă. După aceea vor de­rula pla­nul lor odios.

Con­se­cin­țele sunt in­cal­cu­la­bile. Ie­pu­rii aus­tra­li­eni vor ataca țara noas­tră, ro­zând chiar și moaș­tele sfinte pe care le pu­păm ca să ne treacă bo­lile. Can­gu­rii vor pus­tii grâ­nele. Câi­nii dingo se vor in­stala în orașe și vor mu­șca ce­tă­țe­nii. Nu vom mai pu­tea ieși din case. Iar aus­tra­li­enii vor lua toate lo­cu­rile noas­tre de muncă, lă­sându-ne mu­ri­tori de foame.

Spu­neți un NU ho­tă­rât par­ti­ci­pă­rii Aus­tra­liei la Eu­ro­vi­sion! De voi de­pinde vi­i­to­rul ță­rii noastre!

(Acest ar­ti­col este un pam­flet la adresa idi­o­ți­lor care-și pun în­tre­bări tâm­pite de ge­nul: ce ca­ută Aus­tra­lia la Eurovision?)


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.