Lumina vine de la răsărit?

28 mai 2015

Era tim­pul să se în­tre­prindă ceva în di­rec­ția asta, pen­tru că Ru­sia e ac­tivă și agre­sivă în zona me­dia de ceva vreme fără a i se con­tra­pune niște mă­suri co­e­rente. Sper să sim­țim și în Ro­mâ­nia efec­tele aces­tor recomandări.

Presa din Ru­sia dis­cre­di­teaza ade­sea Uniu­nea Eu­ro­peana cu aju­to­rul opi­ni­i­lor unor per­soane fara cre­di­bi­li­tate in UE, pre­cum “ex­perti” din gru­pari ex­tre­miste ce nu au ac­ces la presa

Sursa: Ra­port eu­ro­pean: Cum fo­lo­seste Mo­scova pro­pa­ganda pen­tru a dis­cre­dita UE si a in­flu­enta vi­ata so­ci­ala si po­li­tica in Eu­ropa si ta­rile din ve­ci­na­ta­tea es­tica — Rus­sia Re­port — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.