Student în Grecia: nu am plătit nimic

6 iulie 2015

Dacă n‑ar fi tra­gic, mi s‑ar pă­rea pur și sim­plu amu­zant fap­tul că o na­țiune în­treagă vo­tează îm­po­triva re­tur­nă­rii da­to­ri­i­lor ță­rii ca să-și păs­treze pri­vi­le­gi­ile pe care le au. Cu ce și-or în­chi­pui că se fi­nan­țează aceste pri­vi­le­gii când se va tăia ro­bi­ne­tul îm­pru­mu­tu­ri­lor? Așa o nai­vi­tate (ca să n‑o nu­mesc alt­fel) nu mai găsești.

A, stai, că mai știu o țară unde oa­me­nii gân­desc la fel. Mi se pare că îi zice România…

O ro­mâncă care stu­di­ază în Gre­cia vor­bește des­pre be­ne­fi­ci­ile ofe­rite de gu­ver­nul elen, pri­vi­le­gii pe care gre­cii nu vor să le pi­ardă, toc­mai de aceea vor vota

Sursa: Stu­dentă ro­mâncă, în Gre­cia: Nu am plătit ni­mic din bu­zu­na­rul meu. Am gra­tu­i­tate la cărți, nu plă­tesc la can­tină, trans­port și nici in­tra­rea la muzee


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.