Grecia nu a adus nimic nou la masa negocierilor

7 iulie 2015

În mâr­lă­nia lor, li­de­rii Syriza nu vor să-și asume nici o răs­pun­dere po­li­tică. Vo­tul NU nu este un man­dat pen­tru ie­și­rea din zona euro, spun ei. Adică ve­nim la masa ne­go­ci­e­ri­lor și nu pro­pu­nem ni­mic nou, doar ară­tăm Eu­ro­pei că “po­po­rul e cu noi”.

Cu alte cu­vinte ei nu ies din zona euro, nu rămâne de­cât ca Eu­ropa să‑i dea afară. Caz în care toate con­se­cin­țele tra­gice pen­tru greci vor fi din vina eu­ro­pe­ni­lor (a se citi ger­ma­ni­lor), nu ale cla­sei po­li­tice grecești.

Zic unii, cu un te­ri­bil in­fan­ti­lism po­li­tic, că e bine ce se în­tâm­plă în Gre­cia, că e o lo­vi­tură dată ca­pi­ta­lis­mu­lui ve­ros și ban­che­ri­lor hră­pă­reți. Că bine le fac gre­cii. Aș fi de acord, dar îmi aduc aminte că mai în­tâi gre­ci­lor le-au plă­cut îm­pru­mu­tu­rile și s‑au răz­vră­tit doar când era vorba să le îna­po­ieze. De ce nu le-au re­fu­zat de la bun în­ce­put dacă erau așa de îm­po­vă­ră­toare și ne­drepte? Că nu s‑au schim­bat con­di­ți­ile fi­nan­ci­are din câte îmi amintesc…

Sursa: Gre­cia nu a adus ni­mic nou la masa ne­go­ci­e­ri­lor cu li­de­rii Eu­ro­zo­nei. Acord po­li­tic la Atena: Vo­tul „NU” nu este un man­dat pen­tru ieşi­rea din zona Euro — Gândul


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.