Ponta, primul pas înapoi

12 iulie 2015

Onoa­rea nu l‑a ca­rac­te­ri­zat nici­o­dată pe Vic­tor Ponta. Deci ni­mic ono­ra­bil în acest gest. Și atunci de ce?

Cred că Drag­nea îi pre­gă­tise de­ca­pi­ta­rea. Pro­ba­bil din am­bele func­ții — pre­mier și pre­șe­dinte PSD — așa că Ponta în­cearcă să preia el con­tro­lul eve­ni­men­te­lor, re­nun­țând la una din ele, cea mai vul­ne­ra­bilă. Va con­tra­cara ast­fel miș­că­rile lui Drag­nea? Va re­uși să mai stea prim mi­nis­tru? Orice sce­na­riu e posibil.

Dar un lu­cru e si­gur: Ponta face pri­mul pas înapoi.

Pre­mi­e­rul Vic­tor Ponta a anu­nţat pe pa­gina sa de Fa­ce­book că nu va mai ocupa nicio fun­cţie de con­du­cere în PSD până când an­cheta DNA nu se va finaliza.

Sursa: Vic­tor Ponta re­nu­nţă la şe­fia PSD. Ro­vana Plumb este li­der interimar


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.