Populația Moldovei, în descreștere

12 iulie 2015

Tră­iesc cu im­pre­sia — ne­ve­ri­fi­cată prin ci­fre — că im­po­si­bi­li­ta­tea Mol­do­vei de a‑și schimba des­ti­nul că­tre un par­curs eu­ro­pean, prin sim­pla ade­ziune la UE sau prin unire, are foarte mult de a face cu mi­gra­ția ti­ne­ri­lor mol­do­veni. Foarte mulți din­tre ei au ple­cat în alte țări, mulți în Ro­mâ­nia, iar când vine vre­mea ale­ge­ri­lor fie n‑au po­si­bi­li­ta­tea să-și ex­prime op­țiu­nile, fie ig­noră im­por­tanța vo­tu­lui. Și ast­fel mi­no­ri­ta­tea rusă și fi­lo­rusă rămâne veș­nic la pa­ri­tate cu ro­mâ­nii, men­ținând si­tu­a­ția po­li­tică pe o pe­ri­cu­loasă mu­chie de cuțit. Ba­lanța pu­te­rii nu în­clină nici­o­dată în mod ca­te­goric de par­tea uneia din tabere.

Sursa: Stu­diu: Po­pu­la­ția R.Moldova, în des­creș­tere | RFI Ro­mâ­nia: Ac­tu­a­li­tate, in­for­ma­ţii, ştiri în direct


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.