Bă Ponta, ți-au făcut turcii lobotomie?

15 iulie 2015

Că alt­fel nu se ex­plică cum poți să afirmi că un neica ni­meni pre­cum Fi­for e bun de mi­nis­tru al trans­por­tu­ri­lor. Bă pros­to­vane, uită-te la bi­o­gra­fia individului:

Ex­pe­rienţă profesională
2012: Mai-De­cem­brie; Se­cre­tar de Stat, Mi­nis­te­rul Ad­mi­nis­tra­tiei si Internelor
2009–2012: Ma­na­ger, Mu­zeul Ol­te­niei, Craiova
2009: Se­cre­tar de Stat, Mi­nis­te­rul Ad­mi­nis­tra­tiei si Internelor
2005–2009: Ma­na­ger, Mu­zeul Ol­te­niei, Craiova
2001–2005: Di­rec­tor, Cen­trul ju­de­tean pen­tru Con­ser­va­rea si Pro­mo­va­rea Cul­tu­rii Tra­di­tio­nale, Dolj
1994–2001: Cer­ce­ta­tor sti­in­ti­fic prin­ci­pal, In­sti­tu­tul de Cer­ce­tari so­cio-umane “C. S. Nico­la­escu-Plop­sor”, Aca­de­mia Romana

Edu­ca­ţie şi formare
2009: Co­le­giul Na­tio­nal de Apa­rare “Se­cu­ri­tate si buna guvernare”
2009: Co­le­giul Na­tio­nal de Afa­ceri In­terne “Ma­na­ge­men­tul afa­ce­ri­lor in­terne”, Aca­de­mia de Po­li­tie Al. I. Cuza
2007: Mas­ter “Ma­na­ge­men­tul Afa­ce­rii Pu­blice”, Scoala Na­tio­nala de Stu­dii Po­li­tice si Administrative
2003: Doc­tor in An­tro­po­lo­gie So­ci­ala, Uni­ver­si­ta­tea Craiova
1995: Mas­ter “Li­te­ra­tura ro­mana”, Uni­ver­si­ta­tea Craiova
1994: Li­centa in Fi­lo­so­fie, Fa­cul­ta­tea de Li­tere si Is­to­rie, Uni­ver­si­ta­tea Craiova

Ce îl ca­li­fică pe po­li­tru­cul ăsta la trans­por­turi? Li­cența în fi­lo­zo­fie? Doc­to­ra­tul în an­tro­po­lo­gie? Ma­na­ge­men­tul mu­ze­e­lor? Bă Ponta, du-te mă la DNA și predă-te și lasă-ne, frate, în pace!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.