Moartea lui Flash

15 iulie 2015

Adobe Flash a de­ve­nit în ul­ti­mii 5 ani un fel de Nico­lae Guță al in­ter­ne­tu­lui: toată lu­mea face mișto de el, dar el se în­că­pă­țâ­nează să re­ziste pe piață. Din­colo de pro­ble­mele de se­cu­ri­tate, deja cu­nos­cute tu­tu­ror, Flash are pro­bleme mari de ru­lare pe plat­for­mele mo­bile adică exact acolo unde se în­dreaptă tot tra­fi­cul din ul­tima vreme. Yo­u­Tube l‑a eli­mi­nat de pe plat­forma sa, Go­o­gle Chrome îl dez­ac­ti­vează pe unde dă de el, Fa­ce­book zice pu­blic ca a ve­nit vre­mea să dis­pară și acum Fi­re­fox anunță că îl trece pe mo­dul im­pli­cit dez­ac­ti­vat “până când Adobe va lansa o ver­siune mai si­gură”. Precis!

Dacă Adobe nu vrea să omoare Flash-ul într-un mod de­cent, fă­când o veș­nică po­me­nire, îl omoară cei­lalți dându‑i cu bâta în cap.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.