Biserica și cazul violului de la Vaslui

21 iulie 2015

Nu e treaba nici a pre­șe­din­te­lui, nici a gu­ver­nu­lui să in­ter­vină la fi­e­care viol sau in­frac­țiune. Este da­to­ria co­mu­ni­tă­ții. Ei sunt cei care au obli­ga­ția să reacționeze.

Iar ape­lul la bi­se­rică e co­rect, dar greșit di­rec­țio­nat. Bi­se­rica ar tre­bui să se în­gri­jo­reze că în­treaga co­mu­ni­tate lo­cală ține par­tea vi­o­la­to­ri­lor. În sa­tul ăla spi­ri­tul și mo­rala creș­tină n‑au ajuns încă.

Cam­pa­nia „Ade­vă­rul”, „Drep­tate pen­tru fata vi­o­lată din Va­slui”, este susţi­nută de la Ti­mi­şoara de pas­to­rul Sa­muel Tu­ţac. Li­der al cre­din­cioşi­lor bap­ti­şti din Ti­miş, dar şi tată a pa­tru bă­ieţi, Tu­ţac cheamă Bi­se­rica să se im­plice în cam­pa­nia „Ade­vă­rul”, susţinând că este in­ad­mi­si­bil ce au fă­cut cei şapte „cre­ş­tini”.

Sursa: Un pas­tor din Ti­mi­şoara cheamă Bi­se­rica să ia ati­tu­dine în ca­zul vi­o­lu­lui de la Va­slui: „Preşe­din­tele tace, Gu­ver­nul tace. Nu ne pu­tem per­mite să tă­cem” | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.