Botoșani va avea stadion de Liga Campionilor

22 iulie 2015

Ce‑i tre­buie che­lu­lui? O ti­chie de măr­gă­ri­tar. Bo­to­șa­niul e un ju­deț ce­le­bru prin să­ră­cia lo­cu­i­to­ri­lor săi. În loc să în­cu­ra­jeze ceva care cre­ează lo­curi de muncă și an­tre­nează forța de muncă, au­to­ri­tă­țile lo­cale se gân­desc că ar fi mai bun un spa­țiu ame­na­jat la stan­darde eu­ro­pene pen­tru spart se­mințe și în­ju­rat arbitrii.

FC Bo­to­șani ar pu­tea evo­lua pe o nouă arenă anul vi­i­tor, după ce mai multe pro­iecte de mo­der­ni­zare a sta­dio­nu­lui mu­ni­ci­pal au fost lu­ate în cal­cul de că­tre au­to­ri­tă­țile lo­cale. O dată aleasă ver­siu­nea câști­gă­toare, lu­cră­rile de re­no­vare ar pu­tea începe.

Sursa: FOTO. Bo­to­șani va avea un sta­dion de Liga Cam­pi­o­ni­lor. Cum va arăta arena | Ro­ma­nia Libera


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.