Decizie CEDO: parteneriatul civil pentru LGBT

23 iulie 2015

Na, be­lea! Să vezi acuma ce dis­trac­ția nai­bii în Ro­mâ­nia când s‑or re­volta toți pra­vo­slav­ni­cii și toți ev­la­vi­o­șii că se poate în­sura Ion cu Va­sile. Sau se poate mă­rita. Sau treaba lor. 🙂

As­tăzi, 21 iu­lie 2015, Cur­tea Eu­ro­peană a Drep­tu­ri­lor Omu­lui a de­cis, într-un pro­ces in­ten­tat Ita­liei, că sta­tul este obli­gat să acorde o re­cu­noaș­tere cu­plu­ri­lor for­mate din per­soane de ace­lași sex, în caz con­trar acesta în­căl­cându-le drep­tu­rile fun­damen­tale. După ce pe data de 22 mai 2015 ce­tă­țe­nii ir­lan­dezi au de­cis prin re­fe­ren­dum, cu o largă ma­jo­ri­tate, să re­cu­noască pen­tru per­soa­nele LGBT drep­tul de a se că­să­tori și după ce Cur­tea Su­premă a Sta­te­lor Unite a de­cis în 26 iu­nie 2015 că ega­li­ta­tea în drep­turi în­tre he­te­ro­se­xu­ali și per­soane de ace­lași sex tre­buie re­cu­nos­cută pe întregul

Sursa: De­ci­zie is­to­rică a Cur­ții Eu­ro­pene a Drep­tu­ri­lor Omu­lui care obligă sta­tul să re­cu­noască par­te­ne­ri­a­tul ci­vil și/sau că­să­to­ria per­soa­ne­lor de ace­lași sex « vo­x­pu­blica | Plat­forma de co­men­ta­rii, blo­guri si opi­nii REALITATEA.NET


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.